งานเวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 3 กรณี สถาบันการเงินชุน

featured

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 3 กรณี “สถาบันการเงินชุมชน” ณ. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code