งานเพชรบุรี…ดีจัง…ไม่รู้จบ

featured

เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่ายเพชรบุรี…ดีจัง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพชรบุรี กำหนดจัดงาน “มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพชรบุรี…ดีจัง ไม่รู้จบ ณ ใจกลางเมืองเพชรบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code