งานเปิดพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนเลิศสุขสม

featured

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และชุมชนเลิศสุขสม สำนักงานเขตภาษีเจริญ จัดงานพิธีเปิด “พื้นที่สุขภาวะชุมชนเลิศสุขสม” บริเวณใต้สะพานคลองบางขี้แก้ง ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่นี้เป็น 1 ใน 7 พื้นที่นำร่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ