งานเปิดตัวหนังสือ อิเทอร์นิตและคดีแอสเบสตอสที่ยิ่งใหญ่

featured

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา นพ.วิชัย โชควิวัฒน บรรณาธิการแปลหนังสืออินเทอร์นิต กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ เทอร์นิตและคดีแอสเบสตอสที่ยิ่งใหญ่ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไลคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าวจัดขึ้น นพ.วิชัย โชควิวัฒน บรรณาธิการแปลหนังสืออินเทอร์นิตฯ กล่าวว่า หนังสือดังกล่าวเป็นการรวบรวมเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับคดีความของบริษัทอิเทอร์นิต ผู้ผลิตและกลุ่มอุตสาหกรรมข้ามชาติแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับซีเมนต์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ