งานเปิดตัวหนังสือ "สุข"(sook magazine)

featured

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม “ส่ง SOOK ให้กัน” กับนิตยสาร SOOK โดยในงานพูดถึงที่มาของ SOOK Magazine นิตยสารสุขภาพแนวใหม่ที่อ่านง่าย เนื้อหาสนุก เปี่ยมสาระ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์สร้างสุขจากดีเจอารมณ์ดี พี่อ้อย นภาพร และร่วมพูดคุยกับบรรณาธิการ sook magazine

Shares:
QR Code :
QR Code