งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า


งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก  thaihealth


แฟ้มภาพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดย สถานวิทยามะเร็งศิริราช จัดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “รู้เร็ว หายไป รักษาได้โรคมะเร็ง” ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ให้เกิดการตระหนัก ตื่นตัวในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการค้นหาและรักษามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ภายใต้คำขวัญขององค์การอนามัยโลก “We Can I Can” ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร และกำลังใจแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล โดยมี ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร่วมด้วย อ.ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช ศ. เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล เลขาธิการมูลนิธิโรคมะเร็งศิริราช และ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ


          ภายในงาน พบกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ การทดสอบสมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐาน บูธจำหน่ายยาตำรับศิริราช น้ำหมักชีวภาพ สินค้าเพื่อสุขภาพ และผักปลอดสารพิษ และเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล เสวนาให้ความรู้โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 5 ก.พ. เวลา 11.00 น. รู้ทัน “มะเร็งช่องปาก”, 6 ก.พ. เวลา 11.00 น. “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เรื่องเล่าจากคนไข้”, 7 ก.พ. เวลา 11.00 น. “ไขข้อข้องใจ สิทธิ์อะไรที่เราควรรู้”, 8 ก.พ. เวลา 14.00 น. “มะเร็งผิวหนัง…ป้องกันได้”, 9 ก.พ. เวลา 09.00 น. “รู้ทัน “มะเร็งเต้านม…ท่านอยากรู้เรามีคำตอบ” เวลา 11.00 น. “ตอบปัญหาคาใจ “มะเร็งต่อมไทรอยด์” ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนผู้ป่วย และญาติเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 4471-3


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code