งานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา


งานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  thaihealth


มูลนิธิหัวใจอาสา เข้าร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา@ESAN"


มูลนิธิหัวใจอาสา เข้าร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา@ESAN" ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โดยได้เข้าร่วมเวทีการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ "โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม" (โดยศูนย์คุณธรรม มูลนิธิหัวใจอาสา และ สสส.) และได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ รับฟัง สอบถามความเป็นมา แผนงานการดำเนินงานของโครงการและมูลนิธิหัวใจอาสา และรับมอบหนังสือองค์ความรู้ 20 องค์กรสุขภาวะภาคเอกชนต้นแบบคุณธรรม

Shares:
QR Code :
QR Code