งานวันเด็ก 3 ชุมชน รอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

featured

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ซอยงามดูพลี กทม. ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่ง สสส.จัดร่วมกับ 3 ชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ได้แก่ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ และชุมชนบ้านเอื้ออาทร ว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้โอกาสเด็กๆ ได้แสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแล้ว ยังเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมงานวันเด็กในแบบที่ชุมชนทั้ง 3 แห่งต้องการด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/3bJaa9

Shares:
QR Code :
QR Code