งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัย-3

1 ใน 4 ของประชากรโลกป่วยจิตเวช หรือสูงถึง 450 ล้านคน ไทยพบ นักศึกษา มีภาวะ “เครียด ซึมเศร้า” สูงเกือบ 30% ปี 60-64 มีรายงานนักศึกษาฆ่าตัวตายสำเร็จ 14 ราย ส่งผลภาพรวมสุขภาวะจิตวิกฤต สสส. จับมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย สร้างกระบวนการ พัฒนานวัตกรรม ดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ลดการสูญเสียชีวิตและโอกาสทางสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=359364

Shares:
QR Code :
QR Code