งานประชุมปฐมนิเทศ “หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่ (Node)”

featured

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมงานประชุมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานได้แก่ “หน่วยจัดการร่วมกับ สสส.ในระดับพื้นที่ (node)” สำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค

Shares:
QR Code :
QR Code