งดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน คาดลดอุบัติเหตุเสียชีวิตได้

ที่มา:  เว็บไซต์ มติชนรายวัน


งดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน คาดลดอุบัติเหตุเสียชีวิตได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) เปิดเผยว่า ปกติแล้วช่วงวันหยุดยาว มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 40 รายต่อวัน แต่ปรากฏว่าช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา คือ วันพระใหญ่ อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ตัวเลขการเสียชีวิตลดลงเหลือเพียง19 รายต่อวัน หรือลดคนตายได้ 21 รายสอดคล้องกับ ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ครอบคลุม 33 โรงพยาบาลทั่วประเทศ พบว่า ในช่วง3เดือน “เข้าพรรษา” จำนวนการเกิดเหตุ ยอดบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องแอดมิด ลดลงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปกติ 25-30 รายต่อวัน หรือหากนำมาคาดประมาณภาพรวมทั้งประเทศ เข้าพรรษามียอดบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องแอดมิด ลดลง50-60 รายต่อวัน ขณะที่ข้อมูลจากสถาบันสิรินธรฯ ที่พบว่า5ใน100 รายที่บาดเจ็บรุนแรง จะลงเอยด้วยความพิการ แสดงว่า ยอดบาดเจ็บที่ลดลง 50-60 รายต่อวัน จะเท่ากับลดผู้พิการ2-3คนต่อวัน


“ตัวเลขชี้ชัดว่า เข้าพรรษาช่วยตัดวงจรการดื่ม ทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดลง การเสียชีวิตลดลงกว่าช่วงปกติ นั่นแปลว่าเข้าพรรษา3เดือนนี้ จะช่วยเซฟชีวิตผู้พิการได้ 270ราย เซฟผู้เสียชีวิตได้200ราย และหากงดเหล้าต่อเนื่องหลังออกพรรษา ก็จะช่วยเซฟชีวิตผู้คนบนท้องถนนได้อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหลังออกพรรษาเป็นช่วงพีคอีกครั้งของอุบัติเหตุ เพราะมีปัจจัยเสริม เช่น งานกฐิน ฉลองออกพรรษา ยาวไปปีใหม่ และมีนาคม- เมษายนจะเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุมากที่สุด จึงหวังว่ามาตรการลดจำนวนการเสียชีวิตบนท้องถนนช่วงเข้าพรรษาจะทำให้ผู้ที่ยังดื่มสุราอยู่ หันมาช่วยกันสร้างสังคมที่ดีงามร่วมกัน” นพ.ธนะพงศ์ กล่าว


ด้าน นายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์(ครปอ.) กล่าวว่า ในทุกๆปีตัวเลขคนเจ็บตายจากอุบัติเหตุ ช่วงวันพระใหญ่ อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา จะลดลงจากช่วงปกติอย่างเห็นได้ชัด และในปีนี้ก็เช่นกัน ทั้งนี้หากมีการเก็บข้อมูลการทะเลาะวิวาท การบาดเจ็บในโรงพยาบาลที่มีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะยิ่งชี้ชัดว่าเมื่อมีการจัดการกับปัญหาน้ำเมา บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง รณรงค์อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ปัญหาสังคม ปัญหาอุบัติเหตุลดลงได้จริง ในช่วง 2 วันที่ผ่านมาจากการลงสุ่ม เฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายของเครือข่ายทั่วประเทศ พบว่าแทบไม่พบร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า แบรนด์ดังๆที่ฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนร้านเหล้าผับบาร์สวนใหญ่จะปิดร้าน มีเพียงบางส่วนที่ยังเปิดขายอาหาร หรือสินค้าอื่นๆแต่ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาโดยรวมยังคงเป็นร้านค้ารายย่อยในชุมชน โชว์ห่วย ร้านอาหารตามสั่ง ริมทาง ร้านข้าวต้ม เช่นเดิมที่ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนอยู่มากโดยเฉพาะที่ห่างออกไปจากตัวเมือง คาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 15-20% ที่ยังคงฝ่าฝืน

Shares:
QR Code :
QR Code