งดเหล้าครบพรรษา พักตับทั่วไทย

featured

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอบิน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) จัดกิจกรรมเชิญชวนคนไทยร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้แนวคิด “งดเหล้าครบพรรษา พักตับทั่วไทย” เชิญชวนให้ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆ สร้างมาตรการชวนคนที่ดื่มหันมาตั้งใจและพยายามงดเหล้าให้ครบพรรษา ชวนให้มาพักตับ 3 เดือน ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม นอกจากนี้เครือข่ายฯ ได้เตรียมจัดกิจกรรมช่วงเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมชวนแรงงานชวนพักตับ กิจกรรมกับเด็กและเยาชน การประกวด สุนทรพจน์ ชวนงดเหล้าในระดับมัธยมศึกษาต้น และยังมีกิจกรรมรณรงค์อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในทุกจังหวัด”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/bKTjc2

Shares:
QR Code :
QR Code