ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

         ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All เปิดรับอาสาสมัครจำนวนมากร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับเยาวชนพิการ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ และอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 57 เวลา : 07:00 น.  ถึง 14 กรกฎาคม 57 เวลา : 22:00 น.

/data/content/23992/cms/e_ahiklpz12367.jpg

        มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) รับสมัครอาสาสมัครจำนวน 100 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับเยาวชนผู้พิการ ในค่ายศิลปะ “Art for All”

       อาสาสมัครจะได้เรียนรู้โลกของงานผ่านประสบการณ์จริง รู้จักการให้และแบ่งปัน เพาะบ่มให้เป็นผู้มีจิตเมตตา โดยการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ เยาวชนพิการทุกประเภท (ตาบอด หูหนวก พิการแขนขาและสติปัญญา) รวมถึงน้องๆ ที่ไม่พิการ ในวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2557  ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ และอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และสามารถเข้ารับการอบรม 14-15 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ,ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ไร่สุวรรณ และอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือผู้พิการ และเตรียมค่าย  โดยรับสมัครภายใน  30 เมษายน 57 นี้

       ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ นายจักรี เสนเมือง (บ่าว)  โทร 08-7889-2538Email :[email protected] และนายณัฐพล ธิตินานันทกุล (เป็ด)  โทร 08-6906-6052E-mail : [email protected]

 

 

        ที่มา: เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา 

Shares:
QR Code :
QR Code