ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์สนุกสนานเที่ยวบ้าน เด็กชาติพันธุ์

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์


ภาพจาก เว็บไซต์ไทยโพสต์


ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์สนุกสนานเที่ยวบ้าน เด็กชาติพันธุ์ thaihealth


ปิดเทอมเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเปิดโลกกว้างของเด็กไทยเหตุนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับบริษัทกล่องดินสอจำกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเที่ยวบ้านครั้งที่2 โดยเป็นชื่อภาษาไทยใหญ่ชื่อปิ้กจยองโมนเซอเหล่เฮินไตก๊อหมายความว่าปิดเทอมสนุกสนานเที่ยวบ้าน เมื่อวันที่7-9 ต.ค. ที่ผ่านมา


ครั้งนี้สสส. เปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมกับโครงการ“ปิดเทอมสร้างสรรค์" โดยเป็นการจัดค่ายเรียนรู้ชาติพันธุ์ที่นอกจากให้เด็กๆได้สนุกสนานร่วมกันผ่านกิจกรรมค่ายแล้วยังส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความเข้าใจยอมรับแลกเปลี่ยนความสามารถและภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเด็กๆในบริบทแบบที่เด็กเป็น


นางภรณี  ภู่ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ กล่าวว่า สสส. มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มประชากรเฉพาะทั้งเด็กพิการและเด็กชาติพันธุ์ซึ่งเข้าถึงกิจกรรมต่างๆได้น้อยนั้นนับว่าเป็นโอกาสดีเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีกิจกรรมทำในช่วงปิดเทอมและได้สร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้จักเพื่อนกลุ่มใหม่ผ่านกิจกรรมค่าย


นายฉัตรชัย  อภิบาลพูนผล  ผู้จัดตั้งบริษัท กล่องดินสอ จำกัด  กล่าวถึงประชากรกลุ่มเฉพาะว่าปกติแล้วประชากรกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้รับหรือมีอาสาสมัครจากกลุ่มต่างๆในสังคมทำกิจกรรมหรือนำสิ่งของมามอบให้เท่านั้นในกิจกรรมค่ายปิ้กจยองโมนเซอเหล่เฮินไตก๊อครั้งนี้เป็นกิจกรรมค่ายที่ทำให้เด็กๆทั้งเด็กไทยใหญ่ที่เป็นตัวแทนเด็กชาติพันธุ์จากศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาอ.ฝางจ.เชียงใหม่และเด็กตัวแทนเด็กเมืองจากรร.ศูนย์การศึกษาคนตาบอดจ.ลำปางผู้บกพร่องทางการเห็นได้แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ความสามารถในแบบที่เด็กแต่ละคนมีผ่านกิจกรรมค่ายทั้งการเล่นเกมสันทนาการทำอาหารไทยใหญ่เกี่ยวข้าวและการทำความสะอาดวัดร่วมกัน


ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์สนุกสนานเที่ยวบ้าน เด็กชาติพันธุ์ thaihealth


สำหรับโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ค่ายเรียนรู้ชาติพันธุ์เที่ยวบ้านเพื่อนครั้งที่2 ปิ้กจยองโมนเซอเหล่เฮินไตก๊อจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยาอ.ฝางจ.เชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวม 58 คนได้แก่เด็กจากศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาจำนวน17 คนครูในศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มฯจำนวน 6 คนเด็กจากรร.ศูนย์การศึกษาคนตาบอดลำปางจำนวน 10 คน ครูผู้ดูแลจำนวน 4 คนทีมงานจากบ.กล่องดินสอจำนวน 6 คนอาสาสมัครจากกรุงเทพฯและเชียงใหม่จำนวน 9 คนทีมงานจากสสส. 1 คน และครอบครัวอาสาสมัครชาวเดนมาร์กจำนวน 5 คน


บรรยากาศภายในค่ายครั้งนี้ มีการทำกิจกรรมค่ายร่วมกันพักค้างแรมด้วยกันเล่นเกมสันทนาการละลายพฤติกรรมกิจกรรมแนะนำให้รู้จักกันได้แก่รู้จักความเป็นมาของไร่ส้มวัฒนธรรมของเด็กไทยใหญ่ รู้จักกับน้องผู้บกพร่องทางการเห็นมากขึ้นผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 


ที่น่าสนใจมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทั้งการสำรวจรอบชุมชนไร่ส้ม ออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ทำความสะอาดวัด เรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่นของไทยใหญ่ แบ่งปันความสามารถของแต่ละกลุ่มในกิจกรรมรอบกองไฟ ผูกรับขวัญข้อมือน้องๆโดยคุณครูทีมงานผู้เข้าร่วมค่ายและกิจกรรมกอดลากิจกรรมธรรมเนียมของทางเจ้าบ้านไร่ส้มส่งท้ายก่อนกลับอย่างอบอุ่นให้กับเด็กๆคุณครูทีมงานทุกคนทั้งเจ้าบ้านและเพื่อนผู้มาเยือน

Shares:
QR Code :
QR Code