ค่ายนักเล่าความสุข ปี 2 สู่วิถีชีวิตสุขภาวะ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ค่ายนักเล่าความสุข ปี 2 สู่วิถีชีวิตสุขภาวะ thaihealth


สสส.-นิตยสารสารคดี-มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เปิดโอกาสนักสื่อสารสุขภาวะถ่ายทอดความสุขผ่านโลกออนไลน์ ผ่านค่าย “นักเล่าความสุข ปี 2” เล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจช่วยคนทุกข์จากโควิด-19 ปรับวีถีดำรงชีวิตอย่างมีสติ-มีสุขภาวะ หวังเติมเต็มนิเวศน์สื่อเข้มแข็ง


ค่ายนักเล่าความสุข ปี 2 สู่วิถีชีวิตสุขภาวะ thaihealth


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ นิตยสารสารคดี และมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ จัดกิจกรรม “ค่ายนักเล่าความสุข” มุ่งขับเคลื่อนให้เกิด “วิถีชีวิตสุขภาวะ” ในยุคสื่อใหม่ ด้วยการสานพลังเยาวชน และประชาชนทั่วไปทำหน้าที่เป็นผู้ใช้และผู้สร้างสรรค์สื่อ ที่มีความฉลาดรู้ด้านสุขภาพ ตื่นรู้ทางปัญญา มีทักษะของผู้ส่งสารที่มีจิตสำนึก ซึ่งในครั้งนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


โดยมีแนวคิด “วันแบ่งปันความสุข” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข มีนักเล่าความสุขร่วมสมัครกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ คัดเลือกจนได้ 50 ผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดี ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้เข้าถึงหรือมีประสบการณ์ มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาและดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ในการสื่อสารเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญาและด้านสุขภาพ เติมเต็มให้ระบบนิเวศน์สื่อเพื่อสุขภาวะให้มีความเข้มแข็ง


ค่ายนักเล่าความสุข ปี 2 สู่วิถีชีวิตสุขภาวะ thaihealth


“แนวคิด “วันแบ่งปันความสุข” สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้สร้างความกดดันในชีวิตของผู้คนในสังคม เกิดความทุกข์ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานและอาชีพ ความสัมพันธ์ ความเครียดและความเจ็บไข้ สสส. และภาคี จึงขอเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักสื่อสารสุขภาวะ ได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยสติ ปัญญา และความรู้ 


โดยจัดให้มีการอบรมเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะกับกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี เรียนรู้ทักษะการเล่าเรื่อง การเขียน และถ่ายภาพผ่านสื่อออนไลน์ ให้สามารถสร้างสรรค์เรื่องเล่า “ความสุข” เผยแพร่สู่สังคม ทั้งตัวอย่างของการร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤตของสังคมไทย กลไกนวัตกรรมแนวคิดแบ่งปันความสุข พลังของชุมชน และจิตอาสา” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว


ค่ายนักเล่าความสุข ปี 2 สู่วิถีชีวิตสุขภาวะ thaihealth


นายสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี กล่าวว่า  ถือเป็นครั้งแรกของการเปิดรับต้นฉบับออนไลน์ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ความสุขในหัวข้อ “สิ่งดี ๆ ในชีวิต” และ “ในความเปลี่ยนแปลง” จากผู้สนใจและสมัครกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ สู่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดีกว่า 50 ผลงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564 เพื่อร่วมสื่อสารประเด็น “ความสุข” ในมิติต่าง ๆ สู่สังคม พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่ชวนให้นักสื่อสารได้เข้าใจมุมมองความสุขของตนเอง ด้วยการสะท้อนผ่านงานเขียนและถ่ายภาพ


ค่ายนักเล่าความสุข ปี 2 สู่วิถีชีวิตสุขภาวะ thaihealth


ค่ายนักเล่าความสุข ปี 2 สู่วิถีชีวิตสุขภาวะ thaihealth


“กิจกรรมวัน “แบ่งปันความสุข” ได้รวบรวมและจัดแสดงผลงานจาก “ค่ายนักเล่าความสุข” รุ่น 1-2 ผ่านนิทรรศการผลงานในหัวข้อ “สิ่งดีๆ ในชีวิต” และ “ในความเปลี่ยนแปลง” และเวทีเสวนาพิเศษของผู้ได้รับรางวัลค่ายนักเล่าความสุข ปี 1 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทริปนักเล่าความสุขที่ตนเองได้ไปสัมผัสมา ทริปจิตอาสา ณ ชุมชนตำบลเกาะหมาก จ.พัทลุง โดยทีมปลาทูหมูปิ้ง


ทริปสัมผัสธรรมชาติ กับ ณรงค์ สุวรรณรงค์ ช่างภาพสัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยทีม Happyboon และทริปสัมผัสวิธีชุมชน ณ บ้านบ้านห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย โดยทีมห้วยงู โดยเรื่องเล่าและภาพถ่ายจากทริปความสุขทั้ง 3 ทริปนี้ จะถูกนำเสนอและเผยแพร่ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดีต่อไป” นายสุวัฒน์ กล่าว


ค่ายนักเล่าความสุข ปี 2 สู่วิถีชีวิตสุขภาวะ thaihealth


ค่ายนักเล่าความสุข ปี 2 สู่วิถีชีวิตสุขภาวะ thaihealth


สำหรับภายในงานยังมีวิทยากรเข้าร่วมทำกิจกรรมสำรวจความสุขของตัวเอง ได้แก่ คุณจุ้ย-ศุ บุญเลี้ยง ศิลปิน นักแต่งเพลง ผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือ และมะขวัญ-วิภาดา แหวนเพชร นักเขียน นักเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Low Season สุขสันต์วันโสด และอาจารย์ “วิชาทักษะแห่งความสุข” (happiness skills) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ