คู่รัก-ครอบครัวร่วม "เดิน-วิ่งหัวใจอาสา"

คู่รักนักวิ่ง ครอบครัว ร่วมกิจกรรม“เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 6 อบอุ่นคับคั่ง พร้อมร่วมบริจาคของให้ “ร้านปันกัน”นำรายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนด้อยโอกาส


คู่รักนักวิ่ง-ครอบครัว ร่วม คู่รักนักวิ่ง-ครอบครัว ร่วม


แฟ้มภาพ


​เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) มูลนิธิหัวใจอาสา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 6” (Run for Love) โดยใช้เส้นทางเดิน-วิ่ง 3 สวน ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ, สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนจตุจักร กทม. โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรมประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิหัวใจอาสา นายสุภาพ ศรีโยธา รองประธานสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ซึ่งมีนักวิ่งให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมกับนำสิ่ของที่ตนเองไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีคุณค่า  นำมาร่วมบริจาคที่ “ร้านปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จะนำรายได้ทั้งหมดไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสต่อไป


คู่รักนักวิ่ง-ครอบครัว ร่วม คู่รักนักวิ่ง-ครอบครัว ร่วม


แฟ้มภาพ


​คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต ให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน สอดคล้องกับการทำงานอบแผนงานส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้การจัดงานฯ ยังมุ่งเน้นสานต่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย เห็นคุณค่าและลงมือปฏิบัติการ “ให้และแบ่งปันกันในสังคม” เพื่อตอกย้ำการสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมที่เป็นสุขร่วมกันอย่างต่อเนื่องอันเป็นเนื้องานสำคัญของ “แผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม” ของมูลนิธิฯ ด้วย


คุณหญิงชฎา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดี ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ เนื่องจากการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 6 โรคหลัก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคอ้วนลงพุง รวมถึงโรคอัมพฤกษ์, โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ซึ่งไฮไลต์สำคัญอยู่ที่กิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง แบ่งเป็นการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร, การวิ่ง 5 กิโลเมตร, การแข่งขันวิ่งสำหรับเยาวชน 2.7 กิโลเมตร และ กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ 2.7 กิโลเมตร


 


 


ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code