คู่มือเตรียมความพร้อมก่อน “งดเหล้าเข้าพรรษา”

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ จึงได้จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมก่อน “งดเหล้าเข้าพรรษา” เพื่อให้ผู้ดื่มสามารถประเมินระดับปัญหาการดื่มของตนเองได้ว่าอยู่ในระดับใด และสามารถเลือกแนวทางการหยุดดื่มที่เหมาะสมกับระดับของปัญหา

 

คู่มืองดเหล้าเข้าพรรษา

 

เทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน เป็นช่วงที่นักดื่มเหล้าหน้าเก่าและหน้าใหม่จำนวนมากมีความตั้งใจที่จะหยุดดื่มเหล้า เพราะเชื่อว่าจะได้บุญใหญ่ และยังถือเป็นการพักฟื้นร่างกายอีกด้วย ผู้ดื่มเหล้าส่วนใหญ่มักเลือกใช้วิธีการหยุดดื่มโดยการหักดิบในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 7 ปีของการให้บริการปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ พบว่าผู้มีความประสงค์ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษานั้นไม่สามารถหยุดดื่มเหล้าได้ทันทีและหักดิบด้วยตนเองได้ เนื่องจากเกิดภาวะถอนพิษเหล้า บางรายมีอาการหนักถึงขั้นขาดเหล้าอย่างรุนแรง ซึ่งมีอาการชักประสาทหลอน เพ้อคลั่ง ตัวสั่น สมองสับสนร่วมด้วย นับได้ว่าการขาดความรู้เกี่ยวกับการหยุดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษามีส่วนสำคัญต่อปัญหาด้านสุขภาพอย่างมาก ดังนั้นศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ จึงได้จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมก่อน “งดเหล้าเข้าพรรษา” เพื่อให้ผู้ดื่มสามารถประเมินระดับปัญหาการดื่มของตนเองได้ว่าอยู่ในระดับใด และสามารถเลือกแนวทางการหยุดดื่มที่เหมาะสมกับระดับของปัญหา
การดื่มของตนเอง รวมถึงการปรับอุปนิสัยที่นำไปสู่การเลิกเหล้าให้ประสบความสำเร็จ แนะนำสถานบำบัดรักษาสำหรับผู้มีภาวะติดเหล้า และสมุดบันทึกการเลิกเหล้าเพื่อให้สามารถจัดการกับสภาวะที่เกิดขึ้นต่อร่างกายและจิตใจ หากมีข้อสงสัย หรือมีปัญหา โทร. 1413 สายด่วนเลิกเหล้า

 

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อน “งดเหล้าเข้าพรรษา” คลิก

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์
Shares:
QR Code :
QR Code