คุมเข้มตามมาตรการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุปีใหม่62

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์


คุมเข้มตามมาตรการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุปีใหม่62 thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสุรินทร์ คุมเข้มตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยมีหัวข้อในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” แบ่งช่วงเวลาดำเนินการ เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 26 ธันวาคม 2561 ช่วงควบคุมเข้ม ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ของอำเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดง สีส้ม และสีเหลือง มีสถิติลดลง เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า จังหวัดสุรินทร์จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น ทั้ง 7 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ด้านสังคมและชุมชน ด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน การดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ และมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการเสริม โดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และต่อเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. หรือ 10 รสขม ได้แก่ ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาฯจราจร ไม่ความเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ แซงในที่คับขัน เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพท์มือขณะขับรถ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจร


สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตาทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์เกิดอุบัติเหตุ 59 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560 จำนวน 12 ครั้ง บาดเจ็บ 58 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 21 ราย เสียชีวิต จำนวน 7 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย การเสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุราในขณะขับรถ การไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและการขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

Shares:
QR Code :
QR Code