คุมเข้มขายนมทารกและเด็กเล็ก ช่องทางออนไลน์

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์


คุมเข้มขายนมทารกและเด็กเล็ก ผ่านทางออนไลน์ thaihealth


แฟ้มภาพ


การขายนมผงในช่องทางออนไลน์ แม้จะไม่มีหน้าร้าน แต่เจ้าของสินค้า หรือผู้ขายยังต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โค้ดมิลค์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย


นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กว่า มี พ.ร.บ.การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 หรือพ.ร.บ.โค้ดมิลค์ เพื่อคุ้มครองแม่และครอบครัว ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารทารกและเด็กเล็ก ผ่านการควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จากการตรวจห้างสรรพสินค้าและร้านค้า พบว่าสถานประกอบการหลายแห่งปรับตัวและปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด แต่ปัจจุบันการขายนมผงไม่ได้จำกัดอยู่ในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเท่านั้น ยังมีช่องทางออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว


นพ.เอกชัย กล่าวว่า แม้การขายนมผงในช่องทางออนไลน์จะไม่มีหน้าร้าน แต่เจ้าของสินค้า หรือผู้ขายยังต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.โค้ดมิลค์ ให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กรมอนามัยจึงร่วมมือกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้จัดทำข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดในการจำหน่ายนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายควบคุมในศูนย์การเรียนรู้ผู้ขาย ที่เป็นแหล่งรวบรวมนโยบายการขายสินค้าที่ถูกต้องบนช้อปปี้ พร้อมให้คำแนะนำการลงขายสินค้าที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้จำหน่ายนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก จำหน่ายนมผงในช่องทางออนไลน์ได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสิ่งสำคัญที่ห้ามทำใน 7 ข้อ ได้แก่ 1.ห้ามโฆษณาอาหารสำหรับทารกและอาหารเสริมทารกผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โซเชี่ยลมีเดีย 2.ห้ามใช้ข้อความเกี่ยวกับทารกหรือเด็กเล็ก หรือสื่อเชื่อมโยงไปถึงทารกในการโฆษณาอาหารเด็กเล็ก 3.ห้ามแจกของขวัญ นมผงตัวอย่าง คูปอง หรือขายพ่วงแก่หญิงตั้งครรภ์ แม่ และครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็ก 4.ห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์ แม่ และครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็กผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 5.ห้ามให้ของขวัญแก่บุคลากรสาธารณสุข ห้ามให้ของใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แก่หน่วยบริการ 6.ห้ามบริษัทจัดกิจกรรม อีเวนต์ การประชุม และ 7.ห้ามบริษัทสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ

Shares:
QR Code :
QR Code