คุมเข้มการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกชายตามแนวชายแดน

สธ.ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุมเข้มการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกชายตามแนวชายแดน 7 จังหวัดติดเขมร หลัง who เตือนไข้หวัดนกระบาดในกัมพูชาแล้วให้ระวังลุกลามมาไทย แต่ยืนยันไทยยังปลอดภัย

นพ.ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่องค์การอนามัยโลก (who) แจ้งเตือนการระบาดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ h5n1 ในประเทศกัมพูชา หลังพบผู้เสียชีวิตยืนยันติดเชื้อแล้ว 10 คน และยังมีแนวโน้มพบการระบาดต่อเนื่องอีกว่า จริงๆ แล้วสถานการณ์ไข้หวัดนกที่ระบาดในประเทศกัมพูชามีมาหลายอาทิตย์แล้ว และเป็นโรคที่มีความเสี่ยงที่จะระบาดอยู่เป็นระยะในทุกพื้นที่ของประเทศดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยที่มีพรมแดนติดกันมีความเสี่ยงไปด้วย แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงมาก แต่พื้นที่มีมีปัญหาน่าเป็นห่วงคือชายแดนประเทศกัมพูชา ฝั่งที่ติดกับประเทศเวียดนามมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ประเทศได้ทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา และรายงานเข้ามายังส่วนกลางสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ตามข้อมูลด้านระบาดวิทยายังไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ h5n1 จากประเทศดังกล่าวข้ามมาติดต่อทั้งในสัตว์ปีกและคนฝั่งประเทศไทย แต่ก็ได้สั่งจับตาพิเศษโดยเฉพาะ 7 จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด ให้เฝ้าระวังการระบาดทั้งในสัตว์และในคนอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง หากพบสัตว์ปีกป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุอย่าเข้าไปสัมผัส อย่านำมาประกอบอาหาร ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบ ส่วนด้านสุขภาพประชาชนจะเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ ที่ติดเชื้อหวัดได้ง่าย รวมถึงประชาชนที่เข้า-ออกด่านพรมแดนไทย-กัมพูชา หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยเป็นไข้หวัดให้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อไข้หวัดนก h5n1

“โอกาสที่สัตว์ปีกในไทยจะได้รับเชื้อจากสัตว์ปีกประเทศกัมพูชาเป็นไปได้น้อย เพราะไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก ไม่ใช่ผู้นำเข้า ประชาชนในประเทศจึงสามารถบริโภคสัตว์ปีกได้ตามปกติ” นพ.โอภาสกล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code