คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน พร้อมเรียนออนไลน์

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลจากงานเสวนาออนไลน์ ลูกหลานเรียนออนไลน์ จะสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจ’ ภายใต้โครงการคุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน ปีที่ 2


 ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และ สสส.


คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน พร้อมเรียนออนไลน์ thaihealth


“ตั้งใจเรียนหน่อย อย่ามัวแต่เล่นอย่างอื่น”


“วางมือถือ แล้วไปกวาดใบไม้หน้าบ้านให้แม่หน่อย”


ประโยคธรรมดา ที่ได้ยินทั่วไปในการที่ผู้ปกครองพูดคุยกับบุตรหลานในช่วงนี้ ที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องใช้เวลาอยู่ที่บ้านร่วมกันมากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองต้อง Work From Home ส่วนลูกหลานเองก็ต้องเรียนออนไลน์ แน่นอนว่า เมื่อสภาพปัญหาความเครียด ความกดดัน ความคาดหวังต่างๆ ถาโถมเข้ามา ก็มักจะทำให้มีปากเสียง และนำไปสู่การทะเลาะกันในที่สุด


จะดีกว่าไหม หากทุกคนในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี เข้าใจซึ่งกันและกัน และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่ต้องพบเจอเช่นทุกวันนี้ สสส. จึงเดินหน้าโครงการคุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ร่วมกับ  บริษัท ทูลมอโร จำกัด  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ปกครอง โดยจะมีพ่อแม่อาสา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ กระบวนกร นักพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมดำเนินงานเป็นผู้นำกลุ่มระหว่างเรียน


คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน พร้อมเรียนออนไลน์ thaihealth


นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า สสส.เป็นฐานของการสร้างเสริมสุขภาพ  และได้ร่วมงานกับทูลมอโร่ในประเด็นสุขภาวะครอบครัวมา 3 ปีแล้ว  โดยในปีนี้มุ่งเน้นว่า ทำอย่างไรให้ผู้ปกครองกับลูกสื่อสารกัน  เพื่อให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้น การสื่อสารเชิงบวก เป็นหัวใจสำคัญ จึงต้องติดอาวุธให้ผู้ปกครองในการสื่อสารเชิงบวกให้ลูก


“เป็นความท้าทายของปีนี้กับปัญหาที่ต้องเผชิญกับการเรียนออนไลน์ หากทักษะเชิงบวกถูกใช้มากขึ้นในครอบครัวก็จะเป็นพื้นฐานติดตัว และสิ่งดีๆ จะตามมา อยากให้ทุกบ้านใช้ทักษะนี้ แต่สิ่งที่อยากได้มากขึ้น คือ คุณพ่อคุณแม่อาสา หลังจากที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็เข้ามาช่วยบ้านอื่นๆ ได้เรียนรู้  ทำให้เราได้ขยายไปยังหลายครอบครัวที่จะรับประโยชน์จากโครงการนี้ อยากให้กำลังใจผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เอง ยังใหม่สำหรับลูกๆ และพ่อแม่ เพราะฉะนั้นการรับมือกับเรื่องที่ไม่เคยทำ ทุกคนก็จะกดดัน ควรให้กำลังใจและเอาใจเขามาใส่ใจเรา น่าจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้น”  นางสาวณัฐยา กล่าว


คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน พร้อมเรียนออนไลน์ thaihealth


โครงการคุณเปลี่ยนลูกนำเสนอการสอนทักษะการสื่อสารเชิงบวกในรูปแบบออนไลน์ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ Online Support Group  ใช้เวลาเรียน 7 วัน ผู้ปกครองที่สนใจเข้ากลุ่มเรียนรู้ก็สามารถเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยหลักสูตรในปีที่ 2 เน้นการสื่อสารระหว่างเด็กกับผู้ปกครองเรื่องการเรียนออนไลน์ของเด็ก  ซึ่งนายสุรเสกข์   ยุทธิวัฒน์   ผู้ก่อตั้งบริษัท   ทูลมอโร   จำกัด เล่าว่า ทูลมอโร่ เป็นสื่อทำงานด้านสังคม ที่หวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ปีนี้เราคาดหวังว่า จะมีผู้นำกระบวนการกลุ่มออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และจะสร้างกลุ่มผู้ปกครองให้ใหญ่ขึ้น รวมทั้งทำเรื่องการสื่อสารเชิงบวกให้แพร่หลายมากขึ้นด้วย


“ การมีพื้นที่ได้ปลดปล่อย ได้ระบายกับคนหัวอกเดียวกัน จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในใจลงได้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าใจวิธีจัดการอารมณ์  มีสติมากขึ้นในการสื่อสารกับบุตรหลาน ถ้าเรารู้เทคนิคก็จะช่วยเราได้ ทำให้เราฟังและเข้าใจลูกมาขึ้น ช่วยให้พ่อแม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับครอบครัวจริงๆ  “นายสุรเสกข์   กล่าว


คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน พร้อมเรียนออนไลน์ thaihealth


การสื่อสารเชิงบวก นับเป็นเทคนิคสำคัญที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว แล้วจะสื่อสารเชิงบวกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ   พ.ญ.วิมลรัตน์   วันเพ็ญ   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่   13   กระทรวงสาธารณสุข   ที่ปรึกษาหลักสูตรการเรียนรู้โครงการคุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน เล่าว่า เห็นใจทุกฝ่าย เพราะต้องใช้ความพร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น หาอุปกรณ์ หาสถานที่ ดังนั้น สิ่งที่ผู้ปกครองทำได้ คือ


1.ต้องลดความคาดหวังต่อประสิทธิผลของการเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์หากหลุดไปบ้าง บ้านไหนก็เป็น แต่เราก็จัดการให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ ถ้าเรามีความสุขเดี๋ยวทุกอย่างก็จะมีความสุขตามมา


2.กำหนดเวลา ตารางเวลา หากเรียนหนังสือเสร็จแล้ว ก็สามารถใช้หน้าจอเพื่อกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ ได้ เช่น ยูทูป เกม แต่เราต้องกำหนดว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่ ซึ่งก็ไม่ควรเกิน 2 ชม.


3.ค่อยๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก ลดบ่นให้น้อยลง


4.ต้องเชื่อใจลูก พยายามพูดคุย ดูแล กำกับให้ดีที่สุด บนพื้นฐานความเชื่อใจ


พ.ญ.วิมลรัตน์   ยังบอกต่ออีกว่า ส่งกำลังใจให้ หากคุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน ช่วยได้จริงๆ  ถ้ามัวรอให้ลูกเปลี่ยน ก็อาจจะสายไป เราจึงอยากให้เร็วกว่านั้น ดังนั้น ถ้าเราเป็นคนยอมเปลี่ยนก่อน วงจรที่วุ่นวายในบ้านก็จะเปลี่ยนเป็นความสุขเร็วขึ้น


คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้ปกครองที่อยากจะสื่อสารเชิงบวกกับลูก อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นผ่านทางการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ สสส.  ทูลมอโร่และภาคีเครือข่าย หวังให้โครงการนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ให้ผู้ปกครองเข้ามาเรียนรู้ นำไปปรับใช้กับครอบครัวเพื่อให้สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น  ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลหรือสอบถามได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก Toolmorrow และ www.คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน.com

Shares:
QR Code :
QR Code