คุณจะช่วยเหลือเค้าอย่างไร ถ้ามีคนหมดสติตรงหน้า

ที่มา : แฟนเพจ Let’s be heroes foundation


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Let’s be heroes foundation


คุณจะช่วยเหลือเค้าอย่างไร ถ้ามีคนหมดสติตรงหน้า  thaihealth


คุณจะช่วยเหลือเค้าอย่างไร ? ถ้าอยู่ๆ มีคนล้มหมดสติไปตรงหน้า


ถ้าไม่มีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED เราจะช่วยเหลือผู้ที่หมดสติได้อย่างไร? สองมือของคุณก็ทำได้ โทร. 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ กดหน้าอกด้วยอัตรา 100-120 ครั้งต่อนาที หรือหากมีผู้ช่วย ให้ทำการกดหน้าอก 30 ครั้ง และช่วยหายใจ 2 ครั้ง ต่อเนื่อง จนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง


เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิ Let's be heroes ได้จัดกิจกรรม workshop การสอนกู้ชีพพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED สำหรับประชาชนทั่วไป ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


กิจกรรมสนุกๆ ที่ได้ปลุกพลังฮีโร่ในตัวคุณ แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาด ผู้สนับสนุนหลัก อย่าง สสส. ที่ช่วยสนับสนุนสถานที่ และ Zoll ที่สนับสนุนอุปกรณ์ อีกทั้งบริจาคเครื่อง AED ฝึกสอน จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิ


อยากรู้วิธีช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ยามฉุกเฉิน ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกกู้ชีพ CPR สามารถติดตามรายละเอียดในการร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป ผ่านทางเพจ Let's be heroes foundation

Shares:
QR Code :
QR Code