คิวอาร์โค้ดหมวกกันน็อก ลดอันตรายบนท้องถนน

ที่มา : คมชัดลึก


คิวอาร์โค้ดหมวกกันน็อก ลดอันตรายบนท้องถนน thaihealth


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


องค์การอนามัยโลก (ฮู) เผยรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุโลกประจำปี 2561 โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับ 9 ของโลก อันดับ 1 ของเอเชียและอาเซียน ที่มีอัตราการเสียชีวิต บนท้องถนนมากที่สุด อยู่ที่ 32.7 รายต่อประชากร มีผู้เสียชีวิต 22,491 รายต่อปี เฉลี่ย 60 รายต่อวัน โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 15-29 ปี ร้อยละ 74 เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 16,600 รายต่อปี


โครงการ "Thailand Big Move Road Safety" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ได้เห็นความสำคัญเรื่องการสร้างความปลอดภัยบน ถนนอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ คือกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาที่มี เกณฑ์การใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นทุกปี


คิวอาร์โค้ดหมวกกันน็อก ลดอันตรายบนท้องถนน thaihealth


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ปกรณ์ สุวรรณประภา หรือ หมอแมน ผู้จัดการโครงการ Thailand Big Move Road Safety กล่าวว่า โครงการนี้เป็น ช่องทางให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน  ช่วงแรกๆ จะโฟกัสประเด็นลดอุบัติเหตุทางถนน เพราะเห็นว่าเป็นประเด็นที่ใกล้ตัว เริ่มจาก 32 จังหวัด แล้วจะขยายออกไปให้ทั่วประเทศ


"ผมอยากเชิญชวนคนไทยออกมาร่วมกัน เอาชนะภัยทางถนน อย่างน้อยก็ขับรถอย่างสบายใจขึ้น ห่วงคนในครอบครัวน้อยลง แถมยังส่งผลให้เมืองไทยน่าท่องเที่ยวมากขึ้น" ปกรณ์ กล่าว


วิทยาลัยพณิชยการหัวหิน เป็นหนึ่งในวิทยาลัยอาสาที่ได้ทุนจากสสส.ในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน โดยทางวิทยาลัยมีนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดหมวกกันน็อกที่ใช้เทคโนโลยีการสแกนผ่านแอพพลิเคชั่นในการเช็กชื่อและให้คะแนนนักศึกษาที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และสวมหมวกกันน็อกมาเรียน


 thaihealth


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


อ.บัณฑิต มีแก้ว อาจารย์วิทยาลัยพณิชยการหัวหิน กล่าวว่า มีนักศึกษาประมาณ 300 คน ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ที่ ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเรียน ในจำนวนนี้มีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ที่สวมหมวกกันน็อกเพราะส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงวัยรุ่นจะไม่ชอบสวม ทำ ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกปีทั้งหนัก และเบา มีทั้งเสียชีวิต ไม่เสียชีวิต


เมื่อช่วงปีที่แล้ว สสส.ประสานมายังวิทยาลัย จึงให้นักศึกษาชั้น ปวส.2 ทำโปรเจกต์ ก่อนจบโดยให้เขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และเช็กเรื่องการสวมหมวกกันน็อกด้วยคิวอาร์โค้ด เป็นโปรเจกต์จบของนักศึกษาชั้น ปวส.ปีที่ 2 สร้างความตระหนักให้นักศึกษาที่ขับขี่ รถมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกมาเรียน หลังโครงการมีนักศึกษาใส่หมวกกันน็อกเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 65 เปอร์เซ็นต์


อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการบังคับเรื่องคะแนนพฤติกรรม ทำให้นักศึกษาส่วนหนึ่ง หันมาหมวกกันน็อกกันมากขึ้น แต่โครงการของ สสส.เสริมสร้างจิตสำนึกทำให้นักศึกษาตระหนักถึงผลที่เกิดจากการไม่สวมหมวกกันน็อกมากขึ้น การขับขี่รถที่ไม่ปลอดภัย ผลที่ เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นอย่างไร ทำให้พฤติกรรมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้


คิวอาร์โค้ดหมวกกันน็อก ลดอันตรายบนท้องถนน thaihealth


ภาณุพงศ์ สุขศรี นักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า นักศึกษาทุกคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะต้องติดบาร์โค้ดที่หมวกกันน็อกเพื่อเป็นการเช็กชื่อและการให้คะแนนกิจกรรม มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการขับขี่จากฮอนด้าและมีหน่วยกู้ภัยเข้ามาฝึกการกู้ชีพเบื้องต้นให้ด้วย โครงการนี้ทำให้นักศึกษาหันมาสวมกันน็อกกันมากขึ้น ทำให้ลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นตามไปด้วย


"ยอมรับว่าการบังคับเรื่องคะแนนพฤติกรรมทำให้นักศึกษาส่วนหนึ่งหันมาสวม หมวกกันน็อกกันมากขึ้น แต่โครงการของ สสส. ที่มาเข้าร่วมกับเราผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาคิดว่าการขับรถ ที่ดีเป็นอย่างไร ทำให้เขาตระหนักถึงผลที่เกิด จากการไม่สวมหมวกกันน็อกกันมากขึ้น การขับขี่รถที่ไม่ปลอดภัย ผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลัง จากนี้เป็นอย่างไร ทำให้พฤติกรรมต่างๆ เปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้น" ภาณุพงศ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code