คิด-เห็น-เป็นภาพ “ให้การวาดภาพสร้างการเรียนรู้”

ที่มา :   เฟซบุ๊ก โครงการผู้นำแห่งอนาคต Leadership for the Future


ภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก โครงการผู้นำแห่งอนาคต Leadership for the Future


คิด-เห็น-เป็นภาพ


Visual Thinking for Educators : คิด/เห็น/เป็นภาพ…ให้การวาดภาพสร้างการเรียนรู้


“คิด/เห็น/เป็นภาพ : Visual Thinking for Educators” หนึ่งใน 10 วิชา จากตลาดวิชาของก่อการครูปี 2 ที่ร่วมกับ “คุณมะโหนก – ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์” หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Black Box


“คิด/เห็น/เป็นภาพ” เป็นหลักสูตรที่เสริมทักษะ “การสื่อสารด้วยภาพ” โดยการวาดภาพง่าย ๆ ที่ทุกคนทำได้ มาปรับใช้ในการสื่อสารและการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562


การคิดเห็นเป็นภาพและสื่อสาร คือความสามารถที่อยู่ในตัวของมนุษย์ ในวัยเด็กเราต่างชอบวาดรูป ละเลงสี เราวาดรูปได้ก่อนจะเขียนตัวหนังสือเป็น แต่ความสามารถใน “การใช้ภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้” มักหล่นหายไปเมื่อเราเริ่มเรียนรู้ในโรงเรียน


การคิดเห็นเป็นภาพเพื่อการเรียนรู้ ไม่ได้เรียกร้องทักษะในการสร้างสรรค์งานศิลปะขั้นสูง แต่เป็นการใช้มือขีดลากลงไปให้เกิดเป็นรูปทรงง่าย ๆ ในเวลารวดเร็ว เพื่อช่วยในการคิดและการจดจำให้เราสามารถทำได้ดีขึ้นในเวลาที่ลดลง รวมถึงการใช้เพื่อการสื่อสารกับเพื่อน วงประชุม ครู และลูกศิษย์ ฯลฯ


“เป็นการใช้พลังของสมองทั้งสองซีก เพื่อช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดีและสนุกยิ่งขึ้น”


แล้วควรทำอย่างไรเพื่อดึงความสามารถในการวาดภาพกลับมาใช้?


คิด-เห็น-เป็นภาพ


วิชาคิด/เห็น/เป็นภาพ : Visual Thinking for Educators จะให้ผู้เข้าอบรมสามารถ ใช้เครื่องมือการวาดภาพเพื่อประกอบการสื่อสารได้ 3 รูปแบบหลัก คือ


1) Visual Note-taking : จับประเด็นจากการฟังหรืออ่านเนื้อหา ออกมาเป็นภาพง่าย ๆ


2) Visual Aid for Storytelling : พูดเล่าเรื่องหรือพูดสื่อสาร โดยใช้ภาพประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้ฟังสามารถเห็นภาพที่ตรงกันกับสิ่งที่ผู้เล่าต้องการสื่อสาร และสามารถทำความเข้าใจได้ดีขึ้น


3) Visual Facilitation in Group Discussion : การวาดภาพประกอบเพื่อช่วยให้การสื่อสารในวงสนทนา มีความเข้าใจในประเด็นที่ตรงกัน ใช้ในการชวนคุยสร้างไอเดียใหม่ ๆ และใช้ในการขมวดข้อสรุปสู่การลงมือปฏิบัติ


โดยทั้ง 3 ทักษะนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่การสื่อสารที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้แล้ว สำหรับบริบทของครู – นักเรียน ครูจะสามารถในประกอบการจัดการเรียนรู้ให้น่าสนใจสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนั้นยังเป็นตัวช่วยให้ครูและผู้เรียนได้ดึงทักษะการคิดเห็นเป็นภาพกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้


“มาร่วมสร้างการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นในห้องเรียน เพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขไปพร้อมกัน”


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก โครงการผู้นำแห่งอนาคต Leadership for the Future


เปิดรับทั้งครูในโครงการก่อการครูและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการใช้ภาพวาดในการสื่อสารและสร้างการเรียนรู้ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น


สิ้นสุดการรับสมัคร : วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ