#คิดถึงพ่อ(ไม่เศร้า)เราทำดี

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก


#คิดถึงพ่อ(ไม่เศร้า)เราทำดี thaihealth


แฟ้มภาพ


          การระลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9แล้วให้คำมั่นสัญญาที่จะทำความดี สืบทอดพระราชปณิธาน ดำเนินตามรอยพระองค์ท่านอย่างจริงจัง ถือเป็นการแปลงความโศกเศร้าเป็นพลังทำความดีที่จะช่วยคลายความเศร้าสร้างขวัญและกำลังใจ ความหวังและความเข้มแข็งทางใจให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม


          นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เมื่อคนเราเจอกับความสูญเสียจะเกิดปฏิกิริยาที่หลากหลาย บางคนอาจตกใจ บางคนรับไม่ได้ รู้สึกเศร้า ไม่อยากรับรู้ความจริงและความโศกเศร้าอาจจะรู้สึกมากขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ เช่น ครบรอบ100วัน หรือครบรอบปี ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างไรก็ตาม หากตั้งสติได้ แล้วเปลี่ยนความเศร้านั้นมาเป็นความพยายามในการพัฒนาตัวเอง และทำความดี ย่อมช่วยให้แข็งแกร่งขึ้น เก่งขึ้นแต่ถ้าปล่อยให้ความเศร้านั้นกลืนกินเป็นระยะเวลายาวนานย่อมเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ ทั้งนี้ โดยทั่วไป ความโศกเศร้าของผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจะลดลงตามกาลเวลาโดยจะเศร้าโศก เสียใจ ร้องห่ม ร้องไห้ เครียดมาก ในช่วง1-2สัปดาห์แรก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แล้วจะค่อยดีขึ้นเอง ในช่วง6-8สัปดาห์ แต่หากยังมีอาการโศกเศร้ายาวนานถึง3เดือน ถือว่าเป็นผู้ที่ปรับตัวผิดปกติ


          การระลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9แล้วให้คำมั่นสัญญาที่จะทำความดี สืบทอดพระราชปณิธาน ดำเนินตามรอยพระองค์ท่านอย่างจริงจัง ถือเป็นการแปลงความโศกเศร้าเป็นพลังทำความดีที่จะช่วยคลายความเศร้าสร้างขวัญและกำลังใจ ความหวังและความเข้มแข็งทางใจให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะการทำความดีจะทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และมีความสุขเราทุกคนสามารถทำได้ โดย นำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส หรือ บทเพลงพระราชนิพนธ์ มาเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตร่วมสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่พระองค์ทำให้พวกเรามาตลอดชีวิต เพราะความสุขของพระองค์ คือ อยากเห็นคนไทยมีความสุข


          กรมสุขภาพจิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยมารวมพลังทำความดี แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่กัน โดยการแชร์หรือส่งต่อพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาท หรือบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือเป็นสิ่งเตือนใจให้เรายึดมั่นทำความดี และให้คำมั่นสัญญาที่จะทำความดีนั้นตลอดไป รวมทั้งภาพหรือคลิปวีดีโอความดีที่ทุกคนได้ทำ ส่งต่อไปยังเพื่อนๆ เชิญชวนทำความดีไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมติดแฮชแท็ก #คิดถึงพ่อ (ไม่เศร้า) เราทำดี ซึ่งเป็นการสร้างพลังบวกที่จะช่วยสร้างความสุข เสริมพลังใจให้กับตนเองและผู้อื่น นำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน


          “ในฐานะอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท ของพระองค์ท่าน ที่พระราชทานไว้ว่าการทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ก็คือ ช่วยกันขจัดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ด้วยการปฏิบัติตนให้ดีตามหน้าที่ของตน คือ ตั้งใจที่จะเป็นคนดี มายึดถือปฏิบัติ โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เต็มกำลังความสามารถ มุ่งสู่การพัฒนาระบบงานสุขภาพจิต เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขที่ยั่งยืนสืบต่อไป #คิดถึงพ่อ(ไม่เศร้า)เราทำดี” นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรืองกล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ