คิดถึงน้ำ เวลาออกกำลังกาย

ที่มา : หนังสือชีวิตใหม่ไร้พุง : How to สลายน้ำหนักด้วยหลัก 3อ. จากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


คิดถึงน้ำ เวลาออกกำลังกาย thaihealth


แฟ้มภาพ


น้ำ คือสารอาหารที่สำคัญที่สุดของร่างกาย เพราะว่า 4/5 ส่วนของน้ำหนักตัวก็คือน้ำ มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายสัปดาห์หากขาดอาหาร แต่จะอยู่ได้เพียงไม่กี่วันหากขาดน้ำ และมาดูกันว่าการออกกำลังกายน้ำจำเป็นอย่างไร


ก่อนออกกำลังกาย


                ก่อนออกกำลังกายอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ดื่มน้ำสะอาดประมาณ 400-500 มิลลิลิตร (น้ำดื่ม 1 ขวดเล็ก) เพราะอีกสักพักร่างกายต้องเสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย


ขณะออกกำลังกาย


                อุณหภูมิในร่างกายจะสูงขึ้น ความร้อนจะถูกระบายออกจากร่างกายในรูปแบบเหงื่อ แต่ระหว่างออกกำลังกายไม่ควรดื่มน้ำปริมาณมากๆ เพราะจะเกิดาการจุกแน่น ให้จิบเป็นระยะ ทุกๆ 20 นาที ให้พอสดชื่นเท่านั้น


หลังออกกำลังกาย


                หลังออกกำลังกาย ให้นั่งพักประมาณ 30 นาที เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว แล้วค่อยดื่มน้ำสะอาด หรือน้ำผลไม้สด เช่น น้ำส้มคั้นที่ไม่เจือน้ำตาล เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย หากร่างกายเสียเหงื่อมากๆ จากการออกกำลังกาย สามารถดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ชดเชยโซเดียมที่เสียไประหว่างออกกำลังกายได้


 

Shares:
QR Code :
QR Code