คิดก่อนกิน ช่วยดูแลโลก

ในวันสิ่งแวดล้อมโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้เผย ปริมารอาหารที่มนุษย์กินทิ้งขว้าง ในแต่ละปีมีน้ำหนักรวมกว่า 1,300,000 ตัน เมื่อเทียบเท่ากับน้ำหนักอาหารที่ผลิต

วันนี้(5มิ.ย.56) เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเล็กๆ ที่ให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า อาหารที่มนุษย์เรากินทิ้ง กินขว้าง ในแต่ละปีมีน้ำหนักรวมกว่า 1,300,000 ตัน เมื่อเทียบเท่ากับน้ำหนักอาหารที่ผลิต และในขณะที่เราหลายคนกินทิ้งกินขว้าง มีเด็กหิวโหยมากกว่า 20,000 คน และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ตายเพราะความอดอยาก

คนไทยโชคดีที่อยู่บนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ แต่การพัฒนาก็ทำให้เราได้พัฒนานิสัยกินทิ้งกินขว้างมากขึ้น ผลก็เป็นอย่างที่เราเห็น ปริมาณของเสียเพิ่มพูนเป็นภูเขาเลากา จากการผลิตและการบริโภคของเราเอง

แคมเปญในวันสิ่งแวดล้อมโลก “คิดก่อนกิน ช่วยดูแลโลก” ต้องการสร้างความตระหนักว่า การผลิตและการบริโภคอาหารที่เกี่ยวข้องกับเราตลอด 24 ชั่วโมง และ 365 วัน ทางเลือกของเราที่จะหลีกเลี่ยงการกินทิ้งกินขว้างนั้น เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบสนับสนุนค้ำจุนชีวิต และความอยู่รอดของมนุษย์ “การกินจึงเป็นเรื่องใหญ่มาก”

โดยเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ คือ เราต้องใช้น้ำ 1 ลิตร ในการผลิตนม 1 ลิตร และใช้น้ำ 16,000 ลิตร สำหรับผลิตอาหารป้อนวัว เพื่อเอาเนื้อไปทำแฮมเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น และแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาคือ การทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่จะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกปล่อยมีเทนออกสู่บรรยากาศ ควบคู่ไปกับการสูญเสียเกิดขึ้นตลอดวงจรของการผลิตอาหาร

สำหรับการผลิตอาหารป้อนประชากรโลกใช้พื้นที่ของโลกในส่วนที่อยู่อาศัยได้ถึงร้อยละ 25 ใช้น้ำจืดร้อยละ 70 แผ้วถางพื้นที่ป่าไม้ไปร้อยละ 80 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศร้อยละ 30

จะเห็นได้ว่า การผลิตอาหารของโลกเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน หากเราทุกคนคิดก่อนกิน เลือกอาหารที่จะบริโภค อาหารที่ปลอดภัยจากยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง อาหารที่ผลิตในท้องถิ่น ปฏิเสธผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ

ที่สำคัญเลิกนิสัยกินทิ้งกินขว้าง คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น

 

 

ที่มา: สำนักข่าวสปริงนิวส์

 

Shares:
QR Code :
QR Code