คำพยากรณ์ใน “วันพืชมงคล”

คำพยากรณ์ใน “วันพืชมงคล”

 

              ทุกๆ ปีในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งหน้าตังตารอคอยว่า คำทำนายในการเสี่ยงทายผ้านุ่ง เครื่องแต่งกายของพระยาแรกนาขวัญและการเสี่ยงทายของพระโค ที่ต้องกินของเสี่ยงทาย 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยง เพื่อเป็นแนวทางในการเพาะปลูกพืชในปีนั้นๆ ว่า น้ำท่า นาข้าว ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร การคมนาคม การค้าขายกับต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไร?

 

              สำหรับการพยากรณ์ในการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายของพระยาแรกนาขวัญนั้น พระยาแรกนาขวัญจะตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย โดยมีผ้าลาย 3 ผืน 3 ขนาด คือ หกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ โดยจะวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุมให้พระยาแรกนาขวัญหยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคำทำนายว่า…

 

              ผ้าสี่คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

 

              ผ้าห้าคืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบรูณ์

 

              ผ้าหกคืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

 

              สำหรับของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำพยากรณ์ ว่า..

 

              พระโคกินข้าว หรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

              พระโคกินถั่ว หรืองา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบรูณ์ดี

              พระโคกินน้ำ หรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบรูณ์ดี

              พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองที่สุด

 

              ก็ต้องคอยดูกันว่าในปีนี้ พระยาแรกนาขวัญ และพระโค จะเสี่ยงทายออกมาในรูปลักษณะใด แต่ทางเราก็หวังลึกๆ ว่าขอให้การเสี่ยงทายออกมาได้ผลที่ดี เพื่อที่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนคนไทยจะได้มีขวัญกำลังใจที่ดี ในการที่จะทำงานต่อไปในปีเสือไฟนี้เถิด

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

 

 

 

Update: 10-05-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ