คำกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

คำกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 

คำกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

 

 

ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอตั้งจิตอธิษฐาน  ปฏิญาณตนบวชใจ  งดเหล้าเข้าพรรษา

 

พร้อมศึกษาปฏิบัติธรรม  ถวายเป็นพุทธบูชา

 

โดยมีคุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้เป็นพยาน

 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

ด้วยความดีที่ได้ปฏิญาณตน  บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาในครั้งนี้

 

ขอให้ความตั้งใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงสำเร็จด้วยดี  ปราศจากอุปสรรคปัญหา

 

และส่งผลเป็นความสุขแก่ข้าพเจ้า ครอบครัว ญาติ  และประเทศชาติสืบไป

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

Update:09-07-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code