คัดเลือกองค์กรต้นแบบจัดการปัญหาเหล้า

ที่มา :  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


เรื่องโดย ณัฏฐ์ สินันตา สมัชชาประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


คัดเลือกองค์กรต้นแบบจัดการปัญหาเหล้า thaihealth


สมัชชาประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกองค์กรต้นแบบจัดการปัญหา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อุบัติเหตุ และการชักนำประชาชนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมใน 25 อำเภอ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรต้นแบบ


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรต้นแบบสมัชชาประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการนำเสนอผลงานการดำเนินงานจัดวิธีคัดเลือกองค์กรต้นแบบทั้ง 25 อำเภอ


เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 มีภาคีร่วมมือของหน่วยงานกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์ สร้างการรับรู้ ให้เกิดการลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ และการชักนำประชาชนให้ดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของศีลธรรม โดยมี 5 ผู้นำหลักที่มีบทบาทสำคัญคือ เจ้าคณะตำบล กำนัน เทศบาล รพ.สต. และโรงเรียนใน 25 อำเภอ 

Shares:
QR Code :
QR Code