ความเสี่ยงจากเพศสัมพันธ์

          เพศสัมพันธ์ ทุกรูปแบบมีโอกาสทำให้คนติดเชื้อเอชไอวีได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับชาย ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง ไม่ว่าจะเที่ยวสถานบริการทางเพศ หลับนอนกับแฟน กับคู่รัก กับคู่นอนชั่วคราว คู่ประจำ หรือกับสามีภรรยาของตัวเอง…

/data/content/25952/cms/e_bcehnrtuwxz1.jpg

          เมื่อไหร่ก็ตามที่คู่นอนของเราบังเอิญมีเชื้อเอดส์อยู่ โดยทั้งเราทั้งเขาไม่รู้ตัวหรือไม่ป้องกัน เราก็มีโอกาสรับเชื้อจากเขาโดยไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจเช่นกัน

          ซึ่งความจริงที่ไม่น่าลืมเด็ดขาดก็คือ เชื้อเอชไอวีสามารถอยู่ในร่างกายของเราได้โดยที่ไม่แสดงอาการอะไรให้รู้เลย แต่ละคนอาจเสี่ยงรับเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ลักษณะต่างๆ กัน บางคนอาจตระหนักชัดว่าตัวเองเสี่ยง แต่บางคนก็ประมาทหรือนึกไม่ถึงว่าตัวเองก็เสี่ยงเช่นกัน

          เพศสัมพันธ์ที่ทำให้คนเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เช่น หญิงแม่บ้านที่มีเพศสัมพันธ์กับสามีโดยที่ไม่เคยพูดคุยกับสามีเรื่องการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเชื่อใจไม่คิดว่าสามีจะเป็นอื่นได้ หรือเพราะไม่กล้าพูดเรื่องนี้ก็ตาม แต่สามียังคงมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนอกบ้าน

         คู่รักที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ซึ่งอาจเป็นได้ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมีเชื้อมาก่อนจากการมีเพศสัมพันธ์ในอดีตกับคู่รักเก่า หรือการซื้อขายบริการทางเพศ โดยที่แต่ละฝ่ายก็ไม่รู้ตัวมาก่อน การซื้อขายบริการทางเพศตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย การมีเพศสัมพันธ์กันในระหว่างเพื่อนนักเรียน เพื่อนที่ทำงาน หรือคนที่เพิ่งพบกันในสถานที่แหล่งบันเทิงต่างๆ และไม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวป้องกันเพราะอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วและจบอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปได้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจได้รับเชื้อมาก่อนจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ผ่านมา

          ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ยังมีเพศสัมพันธ์ แบบสอดใส่โดยไม่ได้ป้องกัน…เราเองก็มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี

          การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยไม่ว่าจะโดยการใช้ถุงยางอนามัย หรือการเลือกที่จะมีความสุขทางเพศโดยไม่ต้องสอดใส่ ถือเป็นการป้องกันที่ได้ผลที่สุด โดยเฉพาะถ้าเราไม่แน่ใจว่า คนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยจะมีเชื้อหรือไม่ และคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแน่ใจ

         การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอย่างเป็นปกตินิสัย จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้มีความสุขได้อย่างมั่นใจ โดยเริ่มจาก

          1.ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนความคิดความเชื่อในเรื่องเพศเสียใหม่ เช่น ใช้ถุงยางอนามัยก็มีความสุขสุดยอดได้ เพศสัมพันธ์ที่ไม่สอดใส่อาจสร้างรสชาติความสุขทางเพศที่แปลกใหม่ออกไปเพียงแต่ได้ทดลองกับตัวเองหรือคู่ของเราดู นอกจากนี้อาจพบว่าไม่ต้องเปลี่ยนคู่บ่อยๆก็มีความสุขได้ถ้าเราและคู่ช่วยกันสร้างบรรยากาศใหม่ๆ

         2.ปรึกษา เรื่องสำคัญที่จะช่วยลดหรือตัดโอกาสเสี่ยงรับเชื้อได้ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับในครอบครัวก็คือ ควรจะหาโอกาสพูดคุยกันอย่างเปิดใจว่าใครวิตกอย่างไร กังวลอย่างไร แล้วจะช่วยกันทำให้ดีที่สุดได้อย่างไร บางครอบครัวอาจจะไม่คุ้นที่จะคุยถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ก็ควรต้องลองดูบ้าง เพราะนี่คือเรื่องจริงในชีวิตจริงของเรา

          หากทางเลือกข้างต้น ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเรา หรือไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ในทันที ก็อาจลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากเพศสัมพันธ์ ได้โดยลดจำนวนคู่และจำนวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การดูแลให้ตัวเองปลอดจากเอชไอวีก็เท่ากับดูแลให้คนที่เรารักปลอดภัยไปด้วยไม่ว่าจะเป็นภรรยา สามี คนรัก ไปจนถึงลูกของเรา

 

 

          ที่มา : มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code