ความสุขคนไทยสงกรานต์ลดลง

          เอแบคโพล เผย ผลการวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง สงกรานต์ 2557 กับความสุขของคนไทยในวันนี้ลดลง

/data/content/23773/cms/ikloqstyz146.jpg

          ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่องสงกรานต์ 2557 กับความสุขของคนไทยในวันนี้ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่นสงขลา และ ชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 2,242 ตัวอย่าง สำรวจในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เมื่อสอบถามความคิดของตัวอย่างถึงการให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์นั้น พบว่า ร้อยละ 59.9 ระบุ ให้ความสำคัญมาก-มากที่สุด ร้อยละ 24.7 ระบุ ให้ความสำคัญค่อนข้างมาก ในขณะที่ร้อยละ 11.0 ระบุ ค่อนข้างน้อย และร้อยละ 4.4ระบุ น้อย/ไม่ให้ความสำคัญเลย

          อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงปัญหาที่รู้สึกวิตกกังวลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 81.6 ระบุ กังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ต้องมีคนบาดเจ็บ/เสียชีวิต รองลงมาคือ ร้อยละ 50.7 ระบุ กังวลเรื่องการทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 43.7 ระบุ คนเมาก่อความรำคาญ ร้อยละ 39.7 ระบุ ปัญหาการจราจรติดขัด และร้อยละ 36.7 ระบุกังวลเกี่ยวกับการลวนลามทางเพศ การกระทำอนาจารต่า งๆ นอกจากนี้ ตัวอย่างยังรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคภัยที่มาจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการเล่นสงกรานต์ การใช้ก้อนน้ำแข็งสาดปนกับน้ำ การใช้อุปกรณ์การฉีดน้ำที่แรงเกินไป การลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว และการใช้สารเคมีหรือแป้งที่เป็นอันตราย

 

 

        ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code