ควันหลงปีใหม่ สี่เผ่าไทย ศรีสะเกษปลอดเหล้า

 

 

เทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษปลอดเหล้า

 

หลังจากที่ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษปลอดเหล้า ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักภายใต้โครงการจังหวัดศรีสะเกษงานบุญปลอดเหล้า เทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2554 ที่ผ่านมานั้น ทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้สรุปจำนวนผู้ผ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2535 พบเพียง 8 กรณี ซึ่งทั้งหมดเป็นความผิดที่เกิดจากการดื่มในสถานที่ราชการ และที่น่ายินดีคือ ในปีนี้ ไม่พบการเกิดคดีอุบัติเหตุ และทะเลาะวิวาทภายในงาน

เทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษปลอดเหล้า

ในการจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษปลอดเหล้า ครั้งนี้ มีกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า 3 ส่วน คือ การประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มงาน 3 วัน โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนสปอตรณรงค์ให้สถานีวิทยุชุมชนทุกแห่ง กิจกรรมที่ ๒ เป็นการเดินรณรงค์แจกธงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ในวันเปิดงานและหลังเปิดงาน ทั้งภายในสถานที่จัดงานและถนนรอบๆ นับจำนวนร้านค้าทั้งเอกชนและส่วนราชการได้กว่า 200 ร้าน และกิจกรรมเฝ้าระวังภายในงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ และนักเรียนนักศึกษาจากเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ แบ่งกันปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผลการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา 10 วัน พบผู้กระทำผิดทั้งสิ้น 8 กรณี ซึ่งทั้งหมดเป็นความผิดที่เกิดจากการดื่มในสถานที่ราชการ และจากการสำรวจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและคดีทะเลาะวิวาท ไม่พบว่ามีคดีเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ที่น่าจะนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

                       

 

 

 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เรียบเรียง : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ