ควรบริโภคอาหารอย่างไร ให้มีสุขภาพดี

ที่มา : ลดพุง ลดโรค

แฟ้มภาพ

                    ในการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี นอกจากบริโภคตามหลัก 5 หมู่แล้ว สำนักโภชนาการกรมอนามัยได้มีข้อแนะนำการบริโภคตามโภชนาการบัญญัติ 9 ประการ ดังนี้

1. กินอาการให้ครบ 5 หมู่ เพื่อควบคุมน้ำหนักตัวเอง

2. กินข้าวเป็นหลัก และสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ

3. กินพืชผักให้มาก และกินผลไม้เป็นประจำ

4. กินเนื้อปลา เนื้อสัตว์ ไข่ และถั่วเป็นประจำ

5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย

6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอเหมาะ

7. หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัด และเผ็ด

8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน

9. งดหรือลด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

Shares:
QR Code :
QR Code