ควรทำอย่างไร เมื่อลูกถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

ที่มา : มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

แฟ้มภาพ

                    เยาวชนควรได้รับการฝึกทักษะเพื่อรับมือกับการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ทักษะอย่างความฉลาดทางดิจิทัล หรือทักษาะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ฤซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เช่น การรักษาข้อมูลส่วนตัว การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสังคมออนไลน์ การรับมือภัยคุกคามบนโลกไวเบอร์ และการจัดการการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ได้

รับมืออย่างไรเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

1.) จำไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของเรา อย่าตำหนิตัวเองเมื่อถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

2.) อย่าคิดตอบโต้หรือแก้แค้น การตอบโต้จะทำให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

3.) เก็บบันทึกหลักฐาน บันทึกหน้าจอหรือข้อความไว้เป็นหลักฐาน

4.) บอกผู้กลั่นแกล้งให้หยุดการกระทำ แสดงเจตนาให้ผู้กลั่นแกล้งทราบว่า เราไม่ยินดีที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกแกล้ง

5.) ขอความช่วยเหลือ ปรึกษาเพื่อนสนิท หรือคนที่ไว้ใจ เพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

6.) ไม่บอกรหัสผ่านให้กับใคร เพื่อป้องกันการแอบอ้างตัวตน ไม่ควรบอกรหัสผ่านแก่ใคร

7.) บล็อกผู้กลั่นแกล้งเพื่อไม่ให้ถูกกระทำซ้ำ ๆ ควรบล็อกบุคคลที่ส่งข้อความกลั่นแกล้ง และรายงานผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

8.) บอกผู้ปกครองหรือครู หากได้รับการข่มขู่คุกคามด้วยความรุนแรง ควรแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code