ควบคุมขายปลีกหน้ากากอนามัยห้ามเกิน 2.50 บาท

ที่มา : แนวหน้า


ควบคุมขายปลีกหน้ากากอนามัยห้ามเกิน 2.50 บาท thaihealth


แฟ้มภาพ


คุมขายปลีกห้ามเกิน 2.50 บาท โดยลงนามในประกาศ กกร.เพิ่มเติม ราคาจำหน่ายสูงสุดหน้ากากอนามัยแบบสีเขียว ต้องจำหน่ายไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท เฉพาะที่ผลิตได้ในประเทศเท่านั้น 


ขณะเดียวกัน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผย หลังประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 3 มีมติแนวทางการแก้ปัญหาจำหน่ายหน้ากากอนามัย เกินราคา โดยลงนามในประกาศ กกร.เพิ่มเติม ราคาจำหน่ายสูงสุดหน้ากากอนามัยแบบสีเขียว ต้องจำหน่ายไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท เฉพาะที่ผลิตได้ในประเทศเท่านั้น แต่ยกเว้นให้ หน้ากากอนามัยที่เป็นสต๊อกเก่าและจำหน่าย จากโรงงานไปยังผู้จำหน่ายต่างๆ ก่อนหน้านี้ ซึ่งให้เวลาเคลียร์สต๊อกให้หมดภายใน 3 วัน และตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ต้องขายราคาชิ้นละ 2.50 บาท ดังนั้น หากขายเกินสูงสุดที่กำหนดจะมีโทษตามกฎหมายคือ จำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


นอกจากนี้ หน้ากากอนามัยนำเข้ากำหนดให้ผู้นำเข้าต้องแสดงต้นทุนนำเข้าต่อกรมการค้าภายใน โดยบวกค่าบริหารจัดการ เช่น ต้นทุนบริหาร การขนส่ง ค่าน้ำค่าไฟ ค่าบริหารงานบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าตอบแทน รวมกัน ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 60 จากต้นทุน นำเข้า ซึ่งราคาจำหน่ายสูงสุดจะไม่รวมหน้ากาก อนามัยแบบผ้า ที่เป็นหน้ากากทางเลือกรัฐบาลกำลังส่งเสริมให้ผลิต


นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า สำหรับแผนกระจายหน้ากากอนามัย ได้สรุปตัวเลขการผลิตที่ชัดเจนอีกครั้ง พบว่า โรงงานที่มีอยู่ 11 โรงงาน มีกำลังผลิตรวมกันวันละ 1.2 ล้านชิ้น ลดลงจากเดิม 1.35 ล้านชิ้น เพราะมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบ หรือยอดรวมเดือนละ 36 ล้านชิ้น จะกระจายโดยศูนย์ บริหารจัดการหน้ากากอนามัยโดยกรมการค้า ภายใน และอีก 700,000 ชิ้น กระทรวง สาธารณสุขจะนำไปกระจายไปยังโรงพยาบาล สถานพยาบาลงรัฐและเอกชนทุกสังกัด ส่วนอีก 500,000 ชิ้น กรมการค้าภายในจะกระจายให้ประชากร 60 ล้านคน ผ่านช่องทางที่มีอยู่เดิมและรถโมบายธงฟ้า

Shares:
QR Code :
QR Code