คปภ.ยันไม่ขึ้นเบี้ยประกันสุขภาพ

 

กรณีที่โรงพยาบาลของรัฐ เตรียมประกาศปรับเพิ่มค่าบริการรักษาพยาบาลมาตรฐานกลาง 8 รายการ ตามค่าจ้างและเงินเดือนขั้นต่ำรวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การเคลมประกันสุขภาพประชาชนยังได้รับการรักษาในอัตราเท่าเดิมตามที่ทำสัญญาไว้ และยังจะไม่มีการประกาศให้ธุรกิจประกันภัยปรับเพิ่มเบี้ยประกันที่จัดเก็บจากประชาชน

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า กรณีที่โรงพยาบาลของรัฐ เตรียมประกาศปรับเพิ่มค่าบริการรักษาพยาบาลมาตรฐานกลาง 8 รายการ เช่น ค่าผ่าตัดหรือหอผู้ป่วย icu ตามค่าจ้างและเงินเดือนขั้นต่ำรวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น หลังจากไม่ได้ปรับมานานกว่า 10 ปี ส่วนความกังวลว่าเมื่อปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลแล้ว จะทำให้ต้นทุนค่าสินไหมทดแทนการประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นทันทีร้อยละ 6-8 จนส่งผลให้เบี้ยประกันที่จัดเก็บจากประชาชนผู้เอาประกันนั้น

นายประเวช ยืนยันว่า การเคลมประกันสุขภาพประชาชนยังได้รับการรักษาในอัตราเท่าเดิมตามที่ทำสัญญาไว้ และยังจะไม่มีการประกาศให้ธุรกิจประกันภัยปรับเพิ่มเบี้ยประกันที่จัดเก็บจากประชาชน เพราะการคำนวณการปรับเพิ่มเบี้ยประกันตามหลักการของธุรกิจประกันภัย จะต้องคำนวนเบี้ยเปรียบเทียบจากสถิติย้อนหลัง 1-2 ปี ดังนั้นทั้งเงินที่บริษัทจะจ่ายเคลมชดเชยค่ารักษาพยาบาล และเบี้ยประกันที่ประชาชนต้องจ่ายยังเท่าเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 เพื่อสะท้อนข้อคิดเห็นของประชาชนต่อภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะได้นำผลการสำรวจไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

จากการประสบปัญหาภัยธรรมชาติในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ภัยหนาว ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ดินโคลนถล่ม/ดินสไลด์ โดยประชาชนได้รับความเสียหายถึง 81.2% ในจำนวนดังกล่าวเสียหายมากถึง 28.7%

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

Shares:
QR Code :
QR Code