คนไทยใช้เวลาอยู่กับหนังสือ น้อยลงทุกปี

ทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่วนเวียนอยู่กับอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี อยู่ในสังคมสมัยใหม่จนเคยชิน ทำให้คน “อยู่กับตัวเองน้อยลง-อยู่กับคนอื่นมากขึ้น” ส่งผลให้สมาธิสั้นลง และอ่านหนังสือกันน้อยลงจนน่าใจหาย

 

จากผลการสำรวจผู้อ่านหนังสือที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรปี 2554 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คนใช้เวลาอยู่กับหนังสือ น้อยลงๆ ทุกปี

ปี 2551อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน-ทำงาน เฉลี่ย 39 นาที/ วัน 
ปี 2554 อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน-ทำงาน เฉลี่ย 35 นาที/ วัน
ปี 2555 อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน-ทำงาน เฉลี่ย 31 นาที/ วัน      

คนไม่อ่านหนังสือ และใช้เวลาอยู่กับอย่างอื่นแทน 
ไม่อ่านหนังสือ          19.6 ล้านคน (ร้อยละ 31.4) 

ส่วนสาเหตุที่ไม่อ่านหนังสือ มีดังนี้

ชอบดูทีวี                    9.6 ล้านคน (ร้อยละ 49.4)
ไม่มีเวลาอ่าน              6.7 ล้านคน (ร้อยละ 34.5)
ไม่ชอบ-ไม่สนใจอ่าน  9.2 ล้านคน (ร้อยละ 26.8)       

หากมองวิกฤตให้เป็นโอกาส จำนวนประชากรที่ยอมรับว่าไม่อ่านหนังสือ 19.6 ล้านคน อาจสะท้อนให้เห็นว่าคนสมัยนี้มีพฤติกรรมการอ่านที่ลดลงเรื่อยๆ เพราะใช้เวลาไปในการเสพสื่อออนไลน์และคุยโทรศัพท์มากกว่า และถ้าสามารถหาทางให้เขาหันมาอ่านได้ อาจสร้างสังคมแห่งการอ่านได้ครั้งใหญ่เลยทีเดียว และทางออกที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือ การผลิตหนังสือดิจิตอลนั่นเอง

 InfoGraphics: ASTV ผู้จัดการ LIVE

 

ที่มา :  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

    

Shares:
QR Code :
QR Code