คนไทยป่วยทางจิตเพิ่ม เหตุเลี่ยงพบจิตแพทย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมสุขภาพจิต พบ คนเจ็บป่วยทางจิตเพิ่มกว่า 1.5 ล้านราย เร่งเยียวยาช่วยเหลือ


คนไทยป่วยทางจิตเพิ่ม เหตุเลี่ยงพบจิตแพทย์  thaihealth


ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" จัดโดยกรมสุขภาพจิต


ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิต ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนเจ็บป่วยทางจิตเพิ่มขึ้น แต่ละปีมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคจิต มีบางส่วนไม่ไปรับบริการเพราะอายที่ต้องพบจิตแพทย์ อีกทั้ง สังคมยังมีอคติต่อผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ขาดความรู้ความเข้าใจว่า สามารถรักษาหายได้ กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ ได้ผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ เน้นเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา อยู่ร่วมบ้าน ร่วมชุมชนและสังคมได้อย่างปลอดภัย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โรงพยาบาล เปิดหอผู้ป่วยจิตเวช หรือ เตียงฉุกเฉินผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 67 จากเดิมร้อยละ 58 ผู้ป่วยจิตเวช รับยารักษาต่อเนื่องได้ที่ คลินิกจิตเวช ในโรงพยาบาลชุมชน ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการรักษาร้อยละ 42 โรคซึมเศร้าร้อยละ 38 และผู้ป่วยติดสารเสพติด ที่ได้รับการรักษาและไม่กลับไปติดซ้ำร้อยละ 80


จากนโยบาย "ทีมหมอครอบครัว"  ซึ่งจะเพิ่มเป็น 60,000 ทีมในปลายปีนี้ ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ จะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตครัวเรือนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด


 


 


ที่มา : สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code