คนอีสานชวนนักดื่มสวดมนต์ข้ามปี…อธิษฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่

เลิกเหล้าทำความดีถวายในหลวง

 

การสวดมนต์ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล มีคติความเชื่อว่าจะสามารถบรรเทาอุบัติเหตุเภทภัยต่างๆ ได้ ดังมีเรื่องเล่าว่า เมื่อคราวเกิดโรคระบาดที่เมืองเวสาลี ทำให้คนและสัตว์ตายเป็นจำนวนมาก พระอานนท์ได้ไปยังที่นั้นแล้วสวดรตนสูตร ทำให้โรคนั้นได้ระงับไป สมัยหนึ่ง ตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประชวร โปรดให้พระจุนทเถระสวดโพชฌังคสูตรถวายโรคก็หายไป คนทั่วไปจึงสวดมนต์ตามแนวคิดดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

 คนอีสานชวนนักดื่มสวดมนต์ข้ามปี…อธิษฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีนี้ ขอเชิญประชาชนคนอีสานร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ สุขใจได้บุญ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอจงทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เช่น สวดมนต์ นั่งสมาธิ การแผ่เมตตา ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2553 และร่วมสวดมนต์อธิษฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่ เลิกเหล้า ทำความดีถวายในหลวงพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 20.00-01.00 น. ณ วัดใกล้บ้านทุกแห่ง

 คนอีสานชวนนักดื่มสวดมนต์ข้ามปี…อธิษฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่

สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของวัดป่าแสงอรุณหรือสิมอีสานนั้น พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) และเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ กล่าวว่า ปีนี้ทางวัดร่วมกับ เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมทำบุญต้อนรับปีใหม่ ด้วยการบวชชีพราหมณ์ เพื่อปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนา ลดละเลิกอบายมุข ตั้งใจเป็นคนดีของสังคม ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2552-2 มกราคม 2553 เป็นเวลา 2วัน 2 คืน  สำหรับคืนวันที่ 31 ธันวาคม จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญต้อนรับปีใหม่ ถือเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยสายบุญ ที่จะเกื้อหนุนให้ชีวิต ครอบครัว การงานประสบผลสำเร็จ คนที่ติดเหล้า ติดการพนัน  ติดอบายมุข และเคยกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลาย ก็จะได้ร่วมอธิษฐานขอพรปีใหม่ ด้วยการสวดมนต์ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยังเป็นการสวดมนต์เพื่อถวายพระพรให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายจากอาการพระประชวร ให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในปีใหม่นี้ด้วย

 คนอีสานชวนนักดื่มสวดมนต์ข้ามปี…อธิษฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่

ด้านนายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวในประเด็นนี้ว่า กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีใหม่ ชีวิตใหม่ไร้แอลกอฮอล์นี้ ได้เชิญชวนให้คนอีสานและครอบครัวที่ตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อสวดมนต์และอธิษฐานจิตขอพรให้การเลิกเหล้าตลอดชีวิตประสพผลสำเร็จ จะได้เป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ สามารถนำพาชีวิตและครอบครัวไปสู่ความสุข ความสำเร็จ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงได้ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการที่ วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม วัดสระพังทอง จ.มุกดาหาร วัดไพรีพินาศ จ.ชัยภูมิ วัดศรีพันดอน จ.เลย และที่วัดใกล้บ้านทุกแห่ง นอกจากนี้ในปี 2553 ถือเป็นปีแรกของยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า 20 ปี  ซึ่งจะมีการรณรงค์ให้คนอีสานเลิกเหล้าเลิกจนเป็นคนดีมีคุณภาพ ภายในปี 2572 ด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะเลิกเหล้าตลอดชีวิตร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน โทร. 089 4222159 ทั้งนี้ผู้ตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิตจะมีเสื้อเป็นที่ระลึกให้เป็นกำลังใจด้วย  นายนิรุจน์กล่าวและว่า อนึ่งเวลา 24.00 น. คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จะสวดคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 จบ ด้วย

 คนอีสานชวนนักดื่มสวดมนต์ข้ามปี…อธิษฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่

การจัดงานสวดมนต์ข้ามปีใหม่ ชีวิตใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ที่วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นมีประชาชนร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน หนึ่งในจำนวนนั้นคือนายบรรจง สุวรรณษา ชาวบ้านหมู่ 13 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิตกล่าวว่า วันนี้ตนมีกำลังใจที่จะเลิกเหล้าตลอดชีวิตให้ได้ เพราะได้กล่าวปฏิญาณต่อพระสงฆ์และพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ถือเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก และคิดว่าเพื่อนๆที่มาด้วยกันนับสิบคนคงจะเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้เหมือนกัน

 

ขณะที่บริเวณประตูเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมนับถอยหลัง count down ปีใหม่ มีการแสดงแสงเสียงและพลุไฟนับหมื่นดวง ประกอบด้วยกิจกรรมเฉลิมฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้อนรับปีใหม่ ตามแบบอย่างโลกตะวันตกหรือระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่แตกต่างจากการสวดมนต์ข้ามปีอย่างสิ้นเชิง  เปรียบเสมือนเส้นทางการดำเนินชีวิตสองทางแบบคู่ขนานกัน ระหว่างการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย กับการดำเนินชีวิตแบบพุทธตามวิถีพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีแต่ความสงบสุข ร่มเย็น ลดละเลิกอบายมุข ขณะที่ระบบค่านิยมความทันสมัยจะส่งเสริมให้คนฟุ่มเฟือย ส่งเสริมให้คนใช้จ่ายเงินเพื่อการดื่มกิน แล้วนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมาย  ส่วนแนวทางพุทธจะส่งเสริมให้คนรู้จักออม รู้จักใช้ ไม่ประมาท ไม่สุดโต่ง ไม่เสี่ยง มีปัญญา มีภูมิคุ้มกัน ไม่ลุ่มหลงในสิ่งมอมเมา ซึ่งเป็นหนทางที่จะนำพาไปสู่ความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข ในวันขึ้นปีใหม่ และตลอดปีนี้อย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

 

 

update 04-01-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code