"คนหูหนวกขอรู้ ล่ามขอเล่า" สื่อสารเพื่อทุกกลุ่มชนสู้ภัยโควิด-19

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์แนวหน้าสำหรับประชาชนทั่วไปการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ แต่สำหรับกลุ่มคนเปราะบางอย่าง คนหูหนวก การสื่อสารจากการอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือทีวีเพียงอย่างเดียวอาจจะสื่อความเข้าใจไม่เพียงพอ ทีมล่ามอาสา 5 คน จากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการโครงการ“คนหูหนวกขอรู้ล่ามขอเล่า” ผลิตคลิปวีดีโอ มีเนื้อให้ความรู้แบบจัดเต็ม เกี่ยวกับโควิด-19 สื่อเป็นภาษามือ เพื่อให้คนกลุ่มนี้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง พร้อมแนะนำการปรับตัว การใช้ชีวิต เพื่อให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ New Normal


สุชาดา จิตรสุภาพ ล่ามภาษามือหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการคนหูหนวกขอรู้ ล่ามขอเล่า เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีคนหูหนวกที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนอยู่ประมาณ 3 แสนกว่าคน และอาจจะมีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นทางการอีกจำนวนเท่าไหร่ไม่ทราบได้ ในฐานะล่ามภาษามือ ตนเองกับเพื่อนล่ามอีก 4 คน เคยคิดกันว่า อยากทำสื่อออนไลน์ เพิ่มช่องทางสื่อสารรูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มคนหูหนวก แต่สถานการณ์และจังหวะยังไม่เอื้ออำนวย


“เมื่อเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน การสื่อสารเพื่อให้กลุ่มคนเปราะบางกลุ่มนี้มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลที่สื่อภาษาปกติอาจจะไม่เพียงพอสำหรับคนกลุ่มนี้ เป็นจังหวะดีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดโอกาสให้คนกลุ่มเล็กๆ เสนอโครงการเข้าใจในช่วงนี้ ทีมงานจึงได้เสนอโครงการเพื่อทำรายการ คนหูหนวกขอรู้ ล่ามขอเล่า เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook


รายการนี้เป็นการใช้ภาษามือสื่อให้ความรู้แก่คนหูหนวก เน้นเนื้อหาเรื่องความปลอดภัย การทำให้ตัวเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวางโครงเรื่องไว้ทั้งหมด 50 ตอน ขณะเดียวกันก็ผลิตคลิปทันต่อสถานการณ์ออกมาด้วย เช่น ถ้ามีการประกาศมาตรการต่างๆ ออกมาจากรัฐบาล ทางทีมงานก็จะรีบทำคลิปเพื่อนำเสนอเรื่องที่เพิ่งอัพเดทแทรกเข้าไปด้วย เพื่อให้พวกเขาได้รับข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ ตามสถานการณ์”สุชาดา กล่าว


สุชาดาเล่าต่อไปว่าคนหูหนวกจะเป็นกลุ่มคนที่มีสังคม ปกติคนกลุ่มนี้จะออกมาเจอ พูดคุยกันเกือบทุกวัน แต่เมื่อเกิดวิกฤติทำให้ไม่สามารถออกมาพบกันไม่ได้ อาจเกิดความเครียด แต่ทีมงานก็ไม่อยากให้ครียด อยากให้อยู่บ้านได้อย่างมีความสุข จึงได้คิดหาทางที่จะช่วยให้ไม่ต้องรู้สึกว่าห่างไกลกันเกินไปในช่วงนี้ ก็อัดคลิปให้ความรู้ไปเรื่อยๆ อนึ่ง “การพูดคุยหรือทักทายกันของคนหูหนวก มักต้องแตะตัวหรือสะกิดกัน และมักพูดคุยในระยะใกล้ชิด” เพราะหากพูดไกลๆ ก็กลัวว่าขณะพูดแล้วมีคนเดินตัดหน้าจะทำให้การสื่อสารภาษามือสื่อกันไม่รู้เรื่อง


หนึ่งในคลิปที่ผลิตจึงต้องมีการให้ความรู้เรื่อง “การรักษาระยะห่าง” เพื่อให้คนหูหนวกเข้าใจว่าในช่วงวิกฤตินี้จะใช้พฤติกรรมแบบเดิมไม่ได้แล้ว ให้เปลี่ยนจากการเจอกันปกติ มาเป็นคุยผ่านวีดีโอคอล เจอกันเมื่อจำเป็นจริงๆ หากเจอกันแล้วต้องพูดคุยกันก็ไม่ควรใช้วิธีสะกิดหรือโดนตัวกัน แต่เปลี่ยนเป็นเดินไปข้างหน้าของคนที่จะคุยด้วย อยู่ในระดับสายตาของเขา แล้วค่อยพูดกัน เป็นต้นนอกจากนี้หลายครั้งยังเชิญคนหูหนวกมาร่วมรายการด้วย เพื่อให้การนำเสนอไม่ดูน่าเบื่อจนเกินไป


ด้านสุชิน บริสุทธิ์บัวทิพย์  ผู้พิการหูหนวกและมีภรรยาเป็นคนหูหนวกด้วย ส่วนลูกสาวทั้ง 2 คนที่เกิดมามีสภาพร่างกายปกติ มองว่า เนื้อหาแต่ละตอนที่นำเสนอในรายการนี้ มีประโยชน์อย่างมาก เพราะแม้คนหูหนวกจะอ่านหนังสือ ติดตามข่าวเรื่องโควิด-19 ได้ แต่อาจเข้าใจไม่หมด คลิปที่ล่ามภาษามือทำมานั้น สื่อสารเป็นภาษามือ ช่วยให้คนหูหนวกเข้าใจง่าย และมีเนื้อหาไม่น่าเบื่อ


“นอกจากจะทำให้รู้สึกว่า สังคมของคนหูหนวกได้ใกล้ชิดกันแล้ว ยังได้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า ควรต้องใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงนี้ ต้องใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้อยู่ได้อย่างปลอดภัย และควรปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรเพื่อให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal จากที่เห็นในรายการนี้ยิ่งทำให้เข้าใจเลยว่า ผมและครอบครัวต้องป้องกันตัวเองนะ ไม่ใช่เอาแต่วัฒนธรรมของเราอย่างเดียว ตอนนี้เราจะคิดอย่างนั้นไม่ได้แล้ว แต่เราต้องรู้จักป้องกันตัวเอง ยิ่งเป็นคนหูหนวกด้วยแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองมากขึ้นไปอีก”  สุชิน กล่าวรายการคนหูหนวกขอรู้ ล่ามขอเล่า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤติ ของ สสส. ที่สนับสนุนให้กลุ่มคนตัวเล็กๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมช่วยกันทำเรื่องดีๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ รายการนี้มีทั้งหมด 50 ตอน นำเสนอผ่านช่องทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ“รายการคนหูหนวกขอรู้ ล่ามขอเล่า”สามารถติดตามเข้าไปคลิกดูได้ ขณะที่ทีมล่ามภาษามือยังฝากบอกทิ้งท้ายอีกว่า หลังจากทำโครงการนี้แล้วรู้สึกดี เมื่อเห็นกลุ่มคนหูหนวกได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีประโยชน์ ทำให้ทีมมีกำลังใจในการทำเพิ่มขึ้น จึงอยากต่อยอดทำต่อ


แม้จะสิ้นสุดโครงการที่ทำกับ สสส. แล้ว ทางทีมล่ามภาษามือยังคงอยากจะทำคลิปให้ความรู้เช่นนี้เผยแพร่ต่อไป เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ ให้ความรู้แก่กลุ่มคนหูหนวกได้รับข่าวสารที่ดีมีประโยชน์ โดยจะปรับเนื้อหาให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ New Normal เพื่อให้กลุ่มคนเปราะบางกลุ่มนี้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code