คนสูบบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า หากติดเชื้อโควิด-19 อาจทำให้อาการรุนแรงกว่าปกติจริงหรือไม่?

จำนวนดาวน์โหลด : 43 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code