คนรุ่นใหม่ใส่ใจกฎหมาย บ๊ายบายแอลกอฮอล์

คนรุ่นใหม่ใส่ใจกฎหมาย บ๊ายบายแอลกอฮอล์

ปลูกฝังค่านิยม “คนรุ่นใหม่ใส่ใจกฎหมายบ๊ายบายแอลกอฮอล์” โดยเหล่าผู้ใหญ่ใจดี ระดมพลมาให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลาย

นพ.สมาน ฟูตระกูล
นพ.สมาน ฟูตระกูล 

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ใส่ใจกฎหมายบ๊ายบายแอลกอฮอล์” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 1,600 คน ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายของมือปราบน้ำเมา นพ.สมาน ฟูตระกูล 

คนรุ่นใหม่ใส่ใจกฎหมาย บ๊ายบายแอลกอฮอล์        คนรุ่นใหม่ใส่ใจกฎหมาย บ๊ายบายแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

ได้รับเกียรติจาก พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นวิทยากรการบรรยาย ในวันที่ 10 ก.พ. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และในครั้งนี้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตกและประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันตก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ