คนค้นคนคิด สร้างสรรค์สื่อสุขภาพกับ สสส.

เสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการ

 คนค้นคนคิด สร้างสรรค์สื่อสุขภาพกับ สสส.

         เมื่อวันที่11 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร คณะวิทยาการจัดการ (22.14) โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มี โครงการเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการ โครงการย่อย เรื่อง คนค้นคนคิด สร้างสรรค์สื่อ สุขภาพกับ สสส. โดยมีการ บรรยายเรื่อง การวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ และการบรรยาย เรื่อง การคิด คำขวัญ (slogan) สินค้าอย่างสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ แสนชัย เวสาตระกูล แฟนพันธุ์แท้โฆษณาไทย ปี 2007 เจ้าของสถาบัน creative academy (สถาบันสอนคนธรรมดาให้มีความคิดสร้างสรรค์) ผู้มีประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์สื่อ

 

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วม กิจกรรมได้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานด้านการ ประชาสัมพันธ์ อันจะสามารถนำไปพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียน การสอน พัฒนางาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา: press release

 

 

 

update: 17-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ