คนขี่จักรยานขึ้นบีทีเอสฟรีวันคาร์ฟรีเดย์

บีทีเอส รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เปิดให้ผู้ที่เดินทางด้วยรถจักรยานสามารถใช้บริการได้ฟรีในวันคาร์ฟรีเดย์ 22-23 ก.ย.ทั้ง 30 สถานี ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. โดยสามารถนำจักรยานขึ้นในขบวนรถได้

คนขี่จักรยานขึ้นบีทีเอสฟรีวันคาร์ฟรีเดย์

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 22 กันยนยน เป็นวันคาร์ฟรีเดย์ ที่ถือปฏิบัติทั่วโลก ในการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ตลอดจนปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้รถไฟฟ้าบีทีเอส จึงได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม วันปลอดรถ ลดโลกร้อน 2555 ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ มหัศจรรย์วันปลอดรถ” ในวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่  23 ก.ย. 2555 ด้วยการให้ผู้ที่เดินทางด้วยรถจักรยานสามารถใช้บริการได้ฟรี ทั้ง 30 สถานี ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. โดยสามารถนำจักรยานขึ้นในขบวนรถได้ ซึ่งตำแหน่งที่จะนำจักรยานเข้าในขบวนรถนั้น จะเป็นตู้แรก หรือตู้สุดท้ายของขบวนรถ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส โทร. 0-2617-6000

สำหรับงานในครั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย กรมควบคุมมลพิษ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กลุ่มผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และชมรมจักรยานต่าง ๆ อีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการรวมกลุ่มผู้ใช้จักรยานจาก 14 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 10,000 คัน ปั่นจากสวนลุมฯ มุ่งสู่ลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเป็นจุดรวมตัวใหญ่ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อจัดขบวนจักรยานธงไตรรงค์ที่ยาวที่สุดในโลก ณ ประเทศไทย

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code