ข้อเรียกร้องเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากอันตรายของบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2567

ที่มา: เครือข่ายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติหรือ International Network of Health Promotion Foundation (INHPF) 

                     รายงานเรื่อง ‘Hooking the next generation’ โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)สัปดาห์ที่ผ่านมา เปิดเผยว่าเยาวชนทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี จำนวนประมาณ 37 ล้านคน สูบบุหรี่ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยาสูบทำการตลาดกับเยาวชนอย่างต่อเนื่องผ่านการดึงดูดใจโดยใช้รสชาติของขนมและผลไม้ นำไปสู่อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของเยาวชน รวมถึงผู้ใหญ่ในหลายประเทศ

                     สมาชิกเครือข่ายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติหรือ International Network of Health Promotion Foundation (INHPF) มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งถึงแนวโน้มดังกล่าว เราขอย้ำถึงข้อเรียกร้องขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ที่ต้องการการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเด็ดขาดในการป้องกันการสูบหรี่ไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อปกป้องเยาวชนและผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงทำให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดต่อสุขภาพของประชาชน

                     บุหรี่ไฟฟ้ามีรสชาติมากมายหลากหลายที่ผลิตมาเพื่อดึงดูดใจเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ โดยในปี พ.ศ. 2560 มีถึงประมาณ 16,000 รสชาติ มากกว่าที่เคยพบในปีพ.ศ. 2557 ถึง 2 เท่า หลายๆรสชาติดึงดูดใจเยาวชน และบางรสชาติก็ปกปิดความร้ายแรงของนิโคติน

                     เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2567 ภายใต้ธีม “ปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ (Protecting Children from tobacco industry interference)” สมาชิกเครือข่ายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (INHPF) และภาคีเครือข่าย จะสนับสนุนให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงใช้มาตรการป้องกันเพื่อยับยั้งการริเริ่มสูบของเยาวชน อย่างต่อเนื่อง

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code