ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

ที่มา :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนและควรตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะนำให้เลือกใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด เช่น เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเบรกเกอร์ควบคุมไฟสายดิน ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นเปียกและหากเกิดน้ำท่วมบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าและเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ำท่วม ถึงจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปลอดภัย


อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ทักษะและวิธีการป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าต่างๆอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตช่วงฤดูฝนได้

Shares:
QR Code :
QR Code