ข้อควรปฏิบัติ ท่องเที่ยวฤดูหนาว

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว โดยกางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่จุดตะเกียง เทียน หรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์ เลี่ยงถ่ายรูปเซลฟี่-ชมวิวบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย อาจลื่นล้มหรือพลัดตกจากหน้าผา


เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เที่ยวฤดูหนาว thaihealth

แฟ้มภาพ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฤดูหนาวเป็นช่วงที่ประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวตามยอดเขาหรือเชิงดอย เพื่อสัมผัสความงดงามของทัศนียภาพ ซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และการขาดความระมัดระวัง อาจส่งผลให้ได้รับอันตราย เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)


ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว ดังนี้  การกางเต็นท์พักแรม ควรกางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัย โดยอยู่ในที่โล่งแจ้ง บนเนินดินที่ไม่ใช่ทางไหลของน้ำ ไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือกิ่งไม้แห้งที่เสี่ยงต่อการหักโค่น รวมถึงไม่อยู่ริมลำธารหรือบริเวณที่เป็นแอ่งกะทะ หากฝนตกอาจถูกกระแสน้ำพัด หรือน้ำไหลท่วมเต็นท์ ไม่อยู่บริเวณทางเดินของสัตว์ เพราะอาจได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าที่ออกหากินในเวลากลางคืน


ก่อนกางเต็นท์ควรเก็บกวาดและทำความสะอาดพื้น เพราะอาจมีแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานมีพิษหลบซ่อนอยู่ พร้อมยึดเต็นท์กับพื้นให้มั่นคง เนื่องจากยอดดอยมีลมพัดแรง อาจทำให้เต็นท์ปลิวเสียหายหรือได้รับอันตราย รวมถึงควรกางเต็นท์ให้เป็นระเบียบ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้หนีทันท่วงที รวมถึงไม่จุดตะเกียง เทียน หรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์ เพราะเต็นท์เป็นผ้าใบ จึงติดไฟง่าย อาจทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้ อีกทั้งจะสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย ควรใช้ไฟฉายแทนการจุดไฟ


การถ่ายรูปหรือชมวิว เพิ่มความระมัดระวังในการถ่ายรูป หรือชมทิวทัศน์บริเวณจุดเสี่ยง อาทิ ริมหน้าผา ชะง่อนหิน เพราะสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวมีความชื้นสูง ทำให้พื้นเปียกลื่นและมีตะไคร่น้ำเกาะ โดยเฉพาะบริเวณพงหญ้ารก ทำให้ลื่นล้มหรือพลัดตกจากหน้าผา ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปหรือเซลฟี่ในจุดเสี่ยงอันตราย อาทิ จุดชมวิวที่ไม่มีที่กั้น ริมหน้าผา ชะง่อนหิน ไหล่เขาที่มีทางเดินแคบ จุดที่เสี่ยงต่อการพลัดตก และบริเวณที่มีป้ายเตือน เพราะอาจได้รับอันตราย


ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้า โดยศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สภาพเส้นทางและสภาพภูมิอากาศ รวมถึงจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อม สวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่น ดื่มสุราแก้หนาว ผิงไฟในเต็นท์ที่ปิดมิดชิด ถ่ายรูปบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย  เป็นต้น ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำและป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว


 


 


ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Shares:
QR Code :
QR Code