ข่าวเทียม ข่าวปลอม ข่าวลวง คืออะไร?

ที่มา : เว็บไซต์ cclickthailand.com จัดทำโดย สสย.


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ cclickthailand.com


ข่าวเทียม ข่าวปลอม ข่าวลวง คืออะไร? thaihealth


"What is FAKE NEWS????" ข่าวเทียม ข่าวปลอม ข่าวลวง คืออะไร


ในทุก ๆ วันเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ ต้องยอมรับว่าหลาย ๆ ข้อมูลส่งผลกระทบต่อความคิด ความเชื่อของเรา ซึ่งข้อมูลบางส่วนนั้นถูกจัดว่าเป็น FAKE NEWS


แล้ว FAKE NEWS คืออะไร?? 


จากการศึกษาข้อความใน twitter 126,000 ข้อความ ที่ tweet กว่า 4.5 ล้านครั้ง โดย user 3.5 ล้านคน ตั้งแต่ปี 2006-2017 โดน นักวิจัย MIT (MIT Intiative on the Digital Economy) พบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง 100 เท่า โดย Fake News มีคนเข้าถึงประมาณ 1,000-100,000 คน ในขณะที่ข่าวจริงมีคนเข้าถึงเพียง 1,000 คนเท่านั้น และ Fake News มักถูก retweet มากกว่าข่าวจริงถึง 70%


ข่าวเทียม ข่าวปลอม ข่าวลวง คืออะไร? thaihealth


อะไรบ้างที่จัดว่าเป็น Fake News


1.พาดหัว ลวงให้คลิ๊ก (clickbait) ใช้คำหรือรูปภาพพาดหัวที่ทำให้ดูชวนสงสัย ทั้งที่เนื้อข่าวอาจไม่มีอะไรเลย เพื่อเรียกยอดการเข้าดู


2.โฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เรื่องราวที่ถูกคัดและสร้างขึ้นเพื่อให้เข้าใจผิด สร้างอคติทั้งทางลบและบวก โดยมากมักหวังผลทางการเมือง


3.เสียดสี/ ล้อเลียน (Satire/ Parody) เป็นการเรียกยอดผู้ชม โดยการสร้างข่าวล้อเลียนเสียดสีคนดังเพื่อความบันเทิง


4.นำเสนอข่าวแบบลวกๆ (Sloppy Journalism) บางครั้งผู้สื่อข่าวอาจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ทำให้ผู้ชมเข้าใจผิด


5.พาดหัวให้เข้าใจผิด (Mislead heading) ใช้คำหรือข้อความในการพาดหัวเพื่อให้คนเข้าใจผิด หรือเรียกร้องความสนใจ ให้คนแชร์ต่อ เนื้อหาอาจไม่ใช่เรื่องเท็จทั้งหมด ซึ่งแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในสื่อออนไลน์


6.ข่าวลำเอียง (Biased/ Slanted news) Social Media นำพาผู้ใช้สื่อไปยังข่าวหรือข้อมูลบางอย่างที่ช่วยสนับสนุนความคิด ความเชื่อ อคติของผู้ใช้สื่อ โดยวิเคราะห์จากลักษณะคำค้นหาของผู้ใช้สื่อเอง

Shares:
QR Code :
QR Code