ขาดสารไอโอดีน ทำเด็กไทยไอคิวลดลง

มข.เผย คนอีสานขาดสารไอโอดีนมากสุด ลุ้นเป็นวาระเร่งด่วน เตือนหญิงตั้งครรภ์ ขาดสารไอโอดีน ระวังลูกปัญญาอ่อน เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ หากขาดสารไอโอดีนมักแสดงอาการเฉื่อยชา ไม่กระปรี้กระเปร่า ฉะนั้นไอโอดีนจึงมีความสำคัญกับทุกเพศทุกวัย

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.56 นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน ในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า สาเหตุการขาดสารไอโอดีน เป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังของคนไทยมานาน ที่ผ่านมาก็พยายามแก้ไขปัญหากันมาอย่างต่อเนื่อง ในภาคอีสานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ถึงแม้จะบรรเทาความรุนแรงลงบ้าง เพราะช่วงนี้ยังไม่พบปัญหารุนแรง คือ โรคคอพอก ปัญญาอ่อน หรือโรคเอ๋อชนิดรุนแรงในรายใหญ่ๆ ให้เราได้เห็น จึงแสดงให้เห็นว่าคลี่คลายลงไปบ้าง

นพ.ภิเศก กล่าวต่อว่า แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่า ยังมีภัยมืดภัยเงียบจากการขาดสารไอโอดีนที่มีความรุนแรงพอสมควร ถึงแม้จะไม่มีอาการที่ปรากฏชัด แต่ความสำคัญจากการขาดสารไอโอดีน คือจะทำให้เด็กที่เกิดมาสติปัญญาด้อยลงมาก จากการวิจัยพบว่าการขาดสารไอโอดีนจะทำให้เด็กมักมีไอคิวลดลง 10-15 หน่วย ซึ่งถือว่าเยอะมาก ต่ำมาก

ทั้งนี้ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้สำรวจสติปัญญาของเด็ก หรือสำรวจไอคิวเด็กทั่วประเทศ พบว่าภาคอีสานเป็นภาคที่เด็กมีไอคิวต่ำที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความรุนแรงจากปัญหาการขาดสารไอโอดีนได้อย่างชัดเจน พอสรุปได้ว่าภาคอีสานเป็นภาคที่เด็กขาดสารไอโอดีนมากที่สุดในประเทศ

“การแก้ปัญหานี้ต้องดูว่าเกลือที่เราบริโภคนั้นมีสารไอโอดีนเพียงพอหรือไม่ เพราะกระทรวงสาธารณสุขพยายามอย่างยิ่งที่จะให้โรงงานผลิตเกลือได้เติมสารไอโอดีนลงไป แต่ยังไม่ทั่วถึง และที่น่าเสียใจมากที่สุดก็คือ ปัจจุบันยังมีไม่กี่ประเทศที่ยังแก้ไขปัญหานี้ไม่สำเร็จ ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับประเทศไทย เขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้สำเร็จหมดแล้ว ฉะนั้นจึงเห็นว่าประเทศไทยเราต้องเร่งมือและร่วมมือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ เพราะจริงๆ แล้วลงทุนไม่มาก แต่ความสำเร็จมหาศาล เพราะจะทำให้ประชาชนคนไทยมีสติปัญญาที่ดีขึ้น” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ดังนั้น ในฐานะแพทย์จึงเห็นว่าจะต้องทำเกลือทุกชนิดในประเทศไทยให้มีสารไอโอดีนเพิ่มมากกว่าปกติ หากเราทำไม่สำเร็จ ก็ต้องหาวิธีอื่นเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ที่สำคัญประชาชนคนไทยต้องตระหนักด้วยว่าการขาดสารไอโอดีนนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตเราทุกคน จึงต้องบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีนที่เพียงพอ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับสารไอโอดีน เนื่องจากเด็กในครรภ์จะต้องได้รับสารดังกล่าวที่เพียงพอ เพราะเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตของสมองที่สำคัญที่สุด เพราะ 12 สัปดาห์แรกมีผลต่อเซลล์สมองและเครือข่ายโยงใยสมอง หากหญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนจะทำให้การพัฒนาสมองของเด็กแย่ลง และเด็กในช่วงวัยเรียนก็มีความต้องการสารไอโอดีนในการสร้างเสริมสติปัญญา เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ หากขาดสารไอโอดีนมักแสดงอาการเฉื่อยชา ไม่กระปรี้กระเปร่า ฉะนั้นไอโอดีนจึงมีความสำคัญกับทุกเพศทุกวัย

นพ.ภิเศก กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ผลิตยาที่มีสารไอโอดีน โฟเลท ธาตุเหล็ก แต่ได้รับการยอมรับหรือการบริโภคจากประชาชนไม่มากนัก คณะแพทย์คงต้องหาวิธีการรณรงค์ให้ประชาชนมารับประทานอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีสารไอโอดีนมากขึ้น ถ้าจะให้ได้ดีที่สุด ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาให้ครบวงจร เพื่อให้ประชาชนหันมาบริโภคเกลือที่มีสารครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง และอยากให้ทางจังหวัดในภาคอีสานทุกจังหวัดถือเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน และนำมาเป็นวาระเร่งด่วนของภูมิภาคต่อไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code